AKTUALNE SZKOLENIA

Reagując na aktualną sytuację gospodarczą na rynku oraz zgłaszane zapotrzebowanie uaktualniłem programy kursów jakie prowadziłem i z wielką satysfakcją przedstawiam poniżej ofertę realizowanych kursów.

Przedstawione programy szkoleń można dowolnie modyfikować zgodnie z życzeniami Klientów.

Jestem także otwarty na propozycje dotyczące miejsca realizowanych kursów. Mogą one być realizowane w siedzibie Klienta. Jeżeli siedziba Klienta jest poza Województwem Pomorskim to oznacza dodatkowy koszt dojazdu oraz noclegu w przypadku kursów dwudniowych..

Jestem w stanie zaproponować ich realizację w Gdańsku u zaprzyjaźnionych partnerów gospodarczych. Oczywiście oznacza to podniesienie kosztu kursów o koszt wynajmu sali.

Jeżeli istnieje konieczność potwierdzenia ukończenia szkolenia przez kursantów, odpowiednim certyfikatem, to w uzgodnieniu z Klientem jestem w stanie takie potwierdzenia uzyskać od firm certyfikujących z którymi współpracuję od wielu lat, a zakres kurów jest wtedy z nimi uzgadniany i przez nich zatwierdzany.

Poniżej przedstawiam aktualnie realizowane kursy. Jednak jestem także otwarty na inne tematy i zakresy szkoleń, zgodne z potrzebami Klientów, jeżeli tylko one będą mieściły się w zakresie mojego przygotowania teoretycznego i praktycznego.

Koszt każdego szkolenia jest uzgadniany indywidualnie, w zależności od zakresu i stopnia szczegółowości danej tematyki zgodnie z życzeniem Klienta.

Serdecznie zapraszam do współpracy.

SYGNALISTA W FIRMIE LUB URZĘDZIE
elementem systemu antykorupcyjnego

szkolenie
 
Patronat Pracodawców Pomorza

Czym jest korupcja? Jak jej uniknąć w swojej firmie? Jak chronieni są tzw. sygnaliści? To tylko niektóre z zagadnień, które zostaną poruszone na kompleksowym kursie organizowanym przez firmę Multicert. Szkolenie, które odbędzie się w Hotelu IBIS przy ul. Jana Heweliusza 24, potrwa od 13 do 14 grudnia 2021 roku, a zadeklarować swój udział można do 8.12.2021 r.- www.multicert.eu/szkolenie
 
Współnie z firmą MULTICERT Sp. z o.o. z Warszawy, zapraszamy na unikatowy, kompleksowy kurs zrozumienia zjawiska korupcji oraz opracowania i wdrożenia systemu ochrony sygnalistów jako elementu działań antykorupcyjnych w firmach, urzędach każdego szczebla, organizacjach każdego rodzaju.
Zapraszamy organizacje niezależnie od wielkości, statusu, własności czy branży oraz urzędach każdego szczebla. Każdą.
 
To nie pomyłka w numerze normy.  Na pewno nie wszyscy wiedzą, że w lipcu 2021 opublikowano nową normę ISO 37002:2021 dla systemów whistleblowingowych – ochrony sygnalistów.
Jest to już trzeci dokument w tak krótkim czasie pomocny firmom w działaniach antykorupcyjnych.
Pierwsza to norma ISO 37001:2016 a druga to ISO 37301:2021 o wymaganiach i wytycznych dla systemów zarządzania zgodnością, benchmark Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej w obszarze compliance.
 
Do tej pory wiele firm opisywało problem sygnalistów wyłącznie na bazie normy ISO 37001:2016 oraz ogółnych informacjach w różnych opracowań naukowych. Natomiast na naszym kursie w trakcie szkolenia zostaną omówione najnowsze obowiązujące wymagania dla administracji publicznej i przedsiębiorców oraz ich wdrażanie, związane z wejściem od 1 stycznia 2022  przepisów dyrektywy UE 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.
 
 
Jednocześnie należy pamiętać, że nie ma obowiązku  certyfikowania. wdrożonych systemów antykorupcyjnych na bazie norm ISO.
Jest natomiast obowiązek opracowania i wdrożenia systemu, antykorupcyjnego, którego zasady i procedury przeciwdziałają zjawisku korupcji, adekwatnego dla wielkości i rodzaju firmy.
 
Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu Multicert?


Skupimy się m.in. na budowie systemu działania antykorupcyjnego opartego o normy ISO, wytyczne CBA, lub własnych, wewnętrznych regulacjach, jakie mogą być zastosowane w małych i średnich firmach. Omówiona zostanie także rola sygnalistów, ich rola i miejsce w organizacji, to w jaki sposób są chronieni i jakie mają prawa. Jak ich funkcjonowanie może wpłynąć na działaność firmy. Skupimy się na tzw. polityce whistleblowingowej (dotyczącej sygnalistów)
 
W przyszłym roku zderzymy się także z zmianami w firmach przez wdrożenie „polskiego ładu”. Dla jednych będzie to miało pewną korzyść jak choćby zwiększenie kwoty wolnej od podatków. Inni z kolei będę musieli sprostać zwiększonym obciążeniom podatkowym.  A jeszcze inni i to wcale nie mała grupa zderzy się z bezwzględną walką konkurencyjną, gdzie głównym orężem będzie korupcja.
 
  
Wszystkie te powyższe powody są przyczyną, że zapraszamy na najbardziej całościowe w tym zakresie szkolenie ze względu na:

– wszechstronne omówienie  zjawisk korupcyjnych pod względem formy, metod, cech, rodzaju, przyczyn powstawania, okoliczności i wpływu na realizację zadań statutowych w firmach czy urzędach;
– podstawy prawne antykorupcyjne obecnie obowiązujące międzynarodowe i polskie;
– warunki karania firm oraz pracowników i wysokość kar odpowiedzialność cywilnoprawna wobec firmy i osób trzecich oraz  publicznoprawna administracyjnoprawna i karna;
– podstawowe zasady budowy systemu działania antykorupcyjnego opartego o normy ISO, lub wytyczne CBA, czy bardzo uproszczonego własnego odpowiedniego dla małych i średnich firm, urzędów miejskich czy gminnych;
– powiązanie z innymi normami systemami zarządzania jakością ISO obowiązującymi już w firmach;
– kto może być sygnalistą – jego rola i miejsce w organizacji;
– ochrona sygnalistów oraz zakazane działania odwetowe;
– polityka whistleblowingowa;
– czym jest naruszenie oraz system przyjmowanie zgłoszeń o nieprawidłowościach, a także systemy przyjmowania zgłoszeń z uwzględnieniem zasad RODO;
– budowa systemu compliance w tym analiza ryzyka;
– projektowanie systemów kontrolnych, zasady tworzenia procedur;
– implementacja i testowanie.
 
Przekażemy powyższe informacje, które są opracowane na bazie norm ISO, raportów Fundacji Batorego, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, EY Polska,  ABW, policji oraz informacji i poradników CBA, a także wieloletnie doświadczenia trenera. 
 
Opracowując ten kurs kierujemy się zasadą:

NASZYM  INTERESEM  JEST  INTERES  KLIENTA – PARTNERA

A interesem klienta jest uzyskanie rzetelnej informacji i świadomości przez menedżera, urzędnika samorządowego lub jego specjalistów na kursie, czy to co sami robią w firmie, urzędzie czy robią jego pracownicy firmy, pozwalają na rzetelną i wyczerpującą odpowiedź na pięć pytań:
– To uprzejmość czy już korupcja?
– Czy każdy dowód uprzejmości, wdzięczności oznacza  spotkanie z prokuratorem?
– Czy zrobiłem wszystko aby zabezpieczyć firmę, urząd i wszystkich pracowników przed odpowiedzialnością cywilnoprawną wobec firmy i osób trzecich oraz  publicznoprawna administracyjnoprawna i karną?
–  Czy zrobiłem wszystko aby zabezpieczyć firmę, urząd aby bezpiecznie i zgodnie z wymaganiami jakościowymi realizowała statutowe zadania?.
–  Czy zrobiłem wszystko aby  zabezpieczyć firmę, urząd przed bezpardonową walką biznesową?
 
Wiedza i umiejętności zdobyte na szkoleniu pozwolą:

1. zrozumieć podstawy zarządzania w czasie zagrożenia korupcyjnego,
2. zdobyć wiedzę i umiejętności jak odnaleźć się na rynku w nowej rzeczywistości pojawiającej się
bezwzględnej walki, biznesowej i konkurencyjnej na rynku niezbędną dla firmy czy urzędu,
3. wyostrzyć koncentracje na nowe tendencje korupcyjne na rynku,
4. zidentyfikować główne problemy na rynku w świetle korupcji,
5. zyskać przewagę nad konkurencją,
6. ustabilizować swoje działania i nadać im siły,
7. zarabiać podczas gdy inni stoją w miejscu,
8. pozyskać wiedzę i narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach niespodziewanych.
9. zrozumienie zjawiska korupcji, jej różnorodność i zasięg,
10. źródła ujawniania korupcji oraz zrozumieniu roli sygnalistów,
11. stworzenie efektywnego systemu zgłaszania nieprawidłowości,
12. poznanie skutecznych metod zapobiegania korupcji,
13. umiejetność budowy systemu antykorupcyjnego wg ISO 37001:2016, lub wytycznych CBA,  
mieszanego, albo własnego modelu adekwatnego do wielkości i chrakteru firmy,
14. wdrożenie systemu ochrony sygnalistów wg ISO 37002: 2021.

Jestem pewien, że wielu menedżerów czy urzędników jest przekonana, że zrobiła możliwie wszystko poprawnie, najlepiej jak potrafiła. Zgadzam się, że tak jest. Jednak jest pewien procent niepewności, który wynika z subiektywnej oceny sytuacji w podległych ich firmach lub urzędach, czy nowych nieznanych wymagań prawnych oraz sytuacji na rynkach gospodarczych, lub zmian społecznych a może być realnym zagrożeniem.
 
Na tą niepewność, nawet niezbyt wielką procentowo, nakładają się jeszcze kłopoty związane z pandemią Covid – 19. Powinno się zidentyfikowac dokładnie te kłopoty dnia codziennego (lupa) oraz te w niedługiej, ale dalszej perspektywie – kilku miesięcy czy roku (luneta). Menedżerowie powinni mieć świadomość tych przewidywanych i niespodziewanych zawirowań w swojej pracy, aby odpowiedznio się przygotować i reagować osobiście i w organizacje którymi kierują.
 
Oczywiście na szkoleniu przestrzegamy wszystkie obowiązujące obostrzenia sanitarne.  
 
Dla członków organizacji Pracodawców Pomorza specjalny rabat 15%

Dlatego też zapraszamy na szkolenie:  www.multicert.eu/szkolenie 

Do zobaczenia
Włodzimierz Dębski

UPRAWNIENIA AUDITORA WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ NA BAZIE NORMY ISO 9001:2015

TERMINY:
Wg uzgodnienia z klientem
 
Kategoria: spotkanie bezpośrednie w miejscu wskazanym przez LL-C lub siedzibie klienta
 
WSTĘP:
Podstawowa wiedza uzyskana na kursie pozwoli zrozumieć znaczenie i wartości pracy na coraz wyższym poziomie jakości,  jako jednej z najważniejszych wartości firmy na coraz bardziej konkurencyjnym rynku oraz zwiększających się wymaganiach klientów.
 
Adresaci szkolenia:
Osoby pragnące zdobyć wiedzę dotyczącą zasad i metod oceny systemów zarządzania jakością lub/oraz uprawnienia Audytora  Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością 
 
Cel szkolenia:
Po szkoleniu Uczestnik nabędzie umiejętności z zakresu wiedzy o systemie norm         ISO serii 9000, oraz najnowszej wersji ISO 9001-2015, by w oparciu o nią umiejętnie opracować i wdrożyć System Zarządzania Jakością (SZJ). Zostaną zapoznani też z zasadami audytowania wdrożonego systemu, ze wszystkimi aspektami technicznymi oraz psychologicznymi.
 
Metodyka szkolenia:
Szkolenie realizowane jest przy pomocy wykładu interaktywnego oraz ćwiczeń  w grupach opracowane przez trenera, a oparte o praktyczne aspekty wiedzy. Dyskusja, ćwiczenia.
 
Program szkolenia:

Część teoretyczna
   1. Pojęcie jakości.
   2. Powstanie norm międzynarodowych ISO.
   3. Zasady zarządzania jakością.
   4. Omówienie normy ISO 9001-2015:
   5. Budowa systemu zarządzania jakością .
   6. Audyty jakości.
   7. Rodzaje auditów.
   8. Cele przeprowadzania audytów.
   9. Zasady audytowania.
 10.Zarządzanie programem audytów.
 11.Obowiązki stron auditu.
 12.Działania auditowe.
 13.Techniki przeprowadzania audytów.
 14.Psychologiczne aspekty działań auditowych.
 15.Kompetencje i ocena audytorów.

Część praktyczna – ćwiczenia
1.    Stosowanie „dozwolonych wyłączeń”.
2.    Ocena dokumentacji systemu zarządzania jakością.
3.    Sporządzanie listy pytań kontrolnych.
4.    Opracowanie planu audytu.
5.    Przygotowanie spotkania otwierającego.
6.    Przeprowadzenie spotkania otwierającego.
7.    Przeprowadzenie audytu – ocena polityki i celów jakości.
8.    Sporządzanie raportu  z audytu wewnętrznego – dokumentowanie niezgodności.
9.    Przeprowadzenie spotkania zamykającego.


Informacje organizacyjne:
 
Godziny zajęć: 16
 
Harmonogram szkolenia:
Kurs dwudniowy
 
Informacje dodatkowe
Każdy z uczestników otrzyma komplet materiałów szkoleniowych przygotowanych przez prowadzącego.
 
Prowadzący
Włodzimierz Dębski

DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ NA PODSTAWIE NORM PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 9004:2001

TERMINY:
Wg uzgodnienia z klientem
 
Kategoria: spotkanie bezpośrednie w miejscu wskazanym przez LL-C lub siedzibie klienta
 
WSTĘP:
Podstawowa wiedza uzyskana na kursie pozwoli zrozumieć znaczenie podnoszenia wartości pracy, przy jednoczesnym obniżaniu kosztów, poprzez eliminację strat oraz coraz wyższym poziomie jakości, jako jednej z najważniejszych wartości firmy na coraz bardziej konkurencyjnym rynku oraz zwiększających się wymaganiach klientów. Szczególnie nie jest docenianie inwestowania w posiadany potencjał kadrowy dla podnoszenia jego wiedzy merytorycznej i kompetencji oraz lojalności wobec firmy w trudnych dzisiejszych warunkach ogólnogospodarczych.
 
Adresaci szkolenia:
Kadra kierownicza każdego szczebla przedsiębiorstwa, urzędów lub instytucji niezależnie od wielkości i branży w firmach w których funkcjonuje wdrożony System Zarządzania Jakością na bazie normy ISO 9000 lub innych norm oraz/lub Zintegrowany System Zarządzania Jakością.
 
Cel szkolenia:
Po szkoleniu Uczestnik nabędzie umiejętności z zakresu:
Uczestnicy kursu posiądą umiejętność określania efektywnych sposobów i metod doskonalenia funkcjonujących w ich firmach Systemów Zarządzania Jakością (SZJ) co jest na współczesnym rynku ogromną przewagą nad konkurencją.
 
Metodyka szkolenia:
Doskonalenie systemu zarządzania jakością prezentowane jest przy pomocy wykładu interaktywnego. Bardzo duży nacisk kładziemy na dyskusję i wymianę doświadczeń.
 
Program szkolenia:
 
Część teoretyczna
Omówienie znaczenia wszystkich norm ISO serii 9000;
– Miejsce organizacji na rynku a poziom świadczonych usług – analiza ryzyka utraty pozycji konkurencyjnej;
– Określenie strategiczne celów dotyczących jakości;
– Procesy ciągłego doskonalenia;
– Sposoby monitorowania potrzeb i oczekiwań Klientów;
– Zróżnicowanie różnorodności pojęcia jakości w obsłudze Klienta;
– Zarządzanie zasobami ludzkimi i rola motywowania;
– Zarządzanie czasem pracy;
– Znaczenie systemu bezpieczeństwa aktywów biznesowych;
– Zastosowanie metody 5S – czyli 5 zasad podnoszenia efektywności pracy;
– Znaczenie ciągłego doskonalenia pracowników -opracowywanie planu szkoleń;
– Samoocena organizacji jako podstawa do przeglądów systemów zarządzania.
 
Część praktyczna – ćwiczenia
– Zakres organizacji czasu pracy;
– Zasady jakości a klauzule standardu PN ISO 9001-2015;
– Ocena dokumentacji systemu zarządzania jakością;
– Ocena polityki i celów jakości organizacji – rola mierników;
– Cele doskonalenia systemu zarządzania jakością podczas auditu;
– Bezpieczeństwo dostępu do informacji poufnych ;
– Ocena i sporządzanie raportu z wnioskami końcowymi.
 
Informacje organizacyjne:
 
Godziny zajęć: 16
 
Harmonogram szkolenia:
Kurs dwudniowy
 
Informacje dodatkowe
Każdy z uczestników otrzyma komplet materiałów szkoleniowych przygotowanych przez prowadzącego.
 
Prowadzący
Włodzimierz Dębski
 
 
 


PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA ORGANIZACJI ORAZ OSOBISTEGO KADRY KIEROWNICZEJ NA TLE TYPOWYCH ZANIECHAŃ I BŁĘDÓW W ZARZĄDZANIU ORGANIZACJĄ

TERMINY:
Wg uzgodnienia z klientem
 
Kategoria: spotkanie bezpośrednie w miejscu wskazanym przez LL-C lub siedzibie klienta
 
WSTĘP: 
W aktualnych warunkach twardej rywalizacji o Klienta pomiędzy przedsiębiorstwami, tempem realizowanych zadań statutowych, bardzo często kadra zarządzająca w przedsiębiorstwach za mało uwagi zwraca na realizację działań w pełnej zgodności z obowiązującym prawem, procedurami postępowania oraz nie przestrzegają ustaleń i umów zawartych z Klientami. Skutki takiego postępowania zagrażają nie tylko ich firmom pod względem bezpieczeństwa czy powstawaniu strat, ale także współpracującym z nimi partnerom gospodarczym, instytucjom czy urzędom. Widoczna niefrasobliwość  postępowania oraz pogoń za jak największym zyskiem sprzyja także powstaniu sytuacji, które narażają na odpowiedzialność karną oraz cywilną dla samej kadry kierowniczej oraz jej specjalistów.
 
Adresaci szkolenia:
Członkowie kadry  kierowniczej i specjaliści zarządzający przedsiębiorstwami, instytucjami, urzędami, stowarzyszeniami niezalenie od branży, wielkości i formy prawnej.
 
Cel szkolenia:
 
Celem kursu jest uczulenie i wskazanie  kadrze kierowniczej oraz specjalistom  najczęściej występujących problemów związanych z naruszaniem szeroko rozumianego bezpieczeństwa gospodarczego dla firm, a także osobistego kadry kierowniczej, na tle typowych zagrożeń i nieumyślnych przestępstw lub lekkomyślnego postępowania.
 
Cel kursu zostanie osiągnięty jeżeli przedstawione  wybrane zagadnienia  spowodują racjonalizację działania oraz doprowadzą do wdrożenia działań profilaktycznych, minimalizowanie strat, a przede wszystkim zwrócenie uwagi  na określenie obszarów potencjalnego występowania zagrożeń, oraz sposobów przeciwdziałania im dla bezpieczeństwa organizacji i kadry zarządzającej
 
Metodyka szkolenia:
Interaktywny wykład, oraz ćwiczenia-gry w grupach. Bardzo duży nacisk kładę na dyskusję i wymianę doświadczeń.
 
Program szkolenia:
 
1.    Ochrona autentyczności dokumentów oraz bezpieczeństwa informacji wrażliwych.
2.    Skutki nieprzestrzegania obowiązujących metod zabezpieczania autentyczności dokumentów  i bezpieczeństwa informacji,
3.    Nieprzestrzeganie poufności i tajności w kontaktach z mediami – sposoby postępowania.
4.    Sposoby działania dziennikarzy śledczych – metody przeciwdziałania.
5.    Nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemów informatycznych – sposoby przeciwdziałania – zasady dobrych praktyk.
6.   Najczęstsze  błędy w postępowaniu związanych z legalnością oprogramowania komputerowego.
7.  Skutki prawne nieprzestrzegania przepisów prawnych i procedur  w obszarze zamówień  publicznych oraz wykorzystania funduszy UE. 
8.    Powstawanie warunków korupcjogennych – przeciwdziałanie powstawaniu sytuacji korupcjogennych  – wdrażanie systemów antykorupcyjnych.
9.    Nieprawidłowości związane z realizacją czynności na zajmowanym stanowisku w przypadku  zaniechań czy błędów  podczas realizacji zadań – przeciwdziałanie.
 
Informacje organizacyjne:
 
Godziny zajęć: 8
 
Harmonogram szkolenia:
Kurs jednodniowy.
 
Informacje dodatkowe
Każdy z uczestników otrzyma komplet materiałów szkoleniowych przygotowanych przez prowadzącego.
 
Prowadzący
Włodzimierz Dębski

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI I ZARZĄDZANIE OPROGRAMOWANIEM JAKO  ELEMENT ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W  FIRMIE NA BAZIE NORMY PN-EN ISO 27001:2005

TERMINY:
Wg uzgodnienia z klientem
 
Kategoria: spotkanie bezpośrednie w miejscu wskazanym przez LL-C lub siedzibie klienta
 
WSTĘP: 
Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili trafnie identyfikować krytyczne, pod względem bezpieczeństwa informacji, punkty swoich organizacji oraz określić sposoby zapobiegania utraty czy niepożądanych manipulacji informacjami oraz danymi, w tym także poprzez właściwe zarządzanie oprogramowaniem.
Jednocześnie uczestnicy zapoznają się z najczęściej występującymi błędami powstającymi w sposobach oceny bezpieczeństwa informacji, realizowanej polityce zarządzania oprogramowaniem i ich skutkach dla firm, a także metodom zapobiegania nieprawidłowościom, z uwzględnieniem ekonomiki przedsięwzięć.
 
Adresaci szkolenia:
Szkolenie zostało opracowane dla kadry kierowniczej każdego szczebla, informatyków oraz specjalistów zajmujących się zarządzaniem jakością.
 
Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest zapoznanie kadry kierowniczej i specjalistów z ważnymi dla organizacji zagadnieniami tj.:
 
– bezpieczeństwem informacji istotnych dla firmy na każdym etapie tworzenia, przetwarzania, przesyłania i planowanego likwidowania nośników informacji, przy niewystarczających zabezpieczeniach oraz nowoczesnych metodach zabezpieczania przesyłania informacji, a także dokumentów,
– prawidłowej polityki zarządzania oprogramowaniem w firmie uwzględniającej ekonomikę, wyznaczniki legalności, zapobieganie instalowania nielegalnych oprogramowań, a także metodologię audytów informatycznych i skutki dla firmy związane z naruszaniem praw autorskich.
 
            Zagadnienia te są niezbędnymi elementami kompleksowego zarządzania jakością w przedsiębiorstwach, urzędach i innych organizacjach.
 
Metodyka szkolenia:
Zagadnienia prezentowane są poprzez wykład interaktywny, oraz studium przypadków z branży, jaką reprezentują uczestnicy kursu. Ważną częścią kursu są ćwiczenia w grupach, które pozwalają empirycznie doświadczyć prezentowanej wiedzy.
 
Program szkolenia:
 
1. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w oparciu o normę
 PN-EN ISO 27001:2005
 
I – obszar związany z opracowywaniem, przechowywaniem, dystrybucją, przetwarzaniem, wykorzystywaniem, przekazywaniem, archiwowaniem i zamierzonym niszczeniem dokumentów zawierających istotne biznesowe informacje, niezależnie od form, metod i zakresu.
 
II- obszar związany z bezpieczeństwem osobowym związanym z zarządzaniem zasobami ludzkimi, a obejmującym okres przed zatrudnieniem, podczas zatrudnienia oraz zakończeniem lub zmianą zatrudnienia.
 
 III -obszar związany z zagrożeniem fizycznym i środowiskowym:
•    fizycznym zabezpieczeniem ruchu osobowego;
•    zabezpieczeniem biur, pomieszczeń i urządzeń;
•    ochroną przed zagrożeniami zewnętrznymi i środowiskowymi;
•    pracą w obszarach bezpiecznych;
•    dostępem do obszarów dostaw i załadunków.
 
 IV – obszar związany z zabezpieczeniem sprzętu:
▪   rozmieszczeniem i jego ochrony;
▪   podtrzymywaniem zasilania;
▪   bezpieczeństwem okablowania;
▪   utrzymaniem sprzętu;
▪   zabezpieczeniem sprzętu poza siedzibą;
▪   bezpiecznym usuwaniem lub ponownym użyciem sprzętu;
▪   wynoszeniem mienia.
 
 2. Zasady opracowania i wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem
Informacji
• budowanie Polityki Bezpieczeństwa,
• określanie ryzyka i wymaganych zabezpieczeń.
 
 3. Nowoczesne techniczne metody zabezpieczania, przesyłania informacji oraz
 autentyczności dokumentów.
 
Informacje organizacyjne:
 
Godziny zajęć: 16
Harmonogram szkolenia:
Kurs dwudniowy
 
Informacje dodatkowe
Każdy z uczestników otrzyma komplet materiałów szkoleniowych przygotowanych przez prowadzącego.
 
Prowadzący
Włodzimierz Dębski

OCHRONA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI A POLITYKA PERSONALNA ORGANIZACJI

TERMINY:
Wg uzgodnienia z klientem
 
Kategoria: spotkanie bezpośrednie w miejscu wskazanym przez LL-C lub siedzibie klienta
 
WSTĘP: 
Organizacje, których pracownicy uczestniczyli w kursie, poszerzają swoją wiedzę o zagrożeniu bezpieczeństwa informacji związanych z właściwym doborem personelu oraz negatywnymi postawami pracowniczymi.
Wymienione umiejętności będą mogły być wykorzystane dla opracowania i realizacji efektywnej polityki personalnej zabezpieczającej organizację przed utratą, uszkodzeniem lub zniekształcaniem informacji wrażliwych.
 
 
Adresaci szkolenia:
Szeroka kadra kierownicza oraz specjaliści urzędów administracji publicznej, przedsiębiorstw i instytucji, niezależnie od branży, wielkości i formy organizacyjnej. Osoby odpowiadające za bezpieczeństwo informacji wrażliwych i autentyczność dokumentów. Specjaliści i eksperci zajmujący się polityką personalną w organizacji.
 
 
Cel szkolenia:
Celem kursu jest zaznajomienie uczestników z największymi zagrożeniami dla dostępności, integralności i poufności informacji wrażliwych oraz autentyczności dokumentów, które wynikają z nieuwzględnienia postaw pracowników w sytuacjach nie tylko kryzysowych, ale przede wszystkim, podczas realizacji codziennych obowiązków.
 
Cel kursu zostanie osiągnięty, jeżeli jego uczestnicy będą potrafili realizować politykę bezpieczeństwa informacji z uwzględnieniem możliwych negatywnych postaw pracowników oraz będą potrafili przeciwdziałać negatywnym konsekwencjom takich sytuacji.
Uczestnicy będą potrafili przewidzieć przyczyny negatywnych postaw I lekceważenia obowiązków przez pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji. Posiądą wiedzę w zakresie wykorzystania tradycyjnych, a także nowoczesnych metod naboru pracowników, właściwej oceny pracy i postaw.
 
Metodyka szkolenia:
Szkolenie realizowane jest przy pomocy wykładu interaktywnego oraz ćwiczeń w grupach opracowane przez trenera, analiza przykładów z branży, ćwiczenia indywidualne i grupowe, symulacje i dyskusje.
 
Program szkolenia:
 
1.    Wartość informacji w warunkach dzisiejszego biznesu – walka konkurencyjna.
2.    Bezpieczeństwo informacji oraz dokumentów – zabezpieczenie integralności, poufności dostępności i autentyczności na bazie obowiązujących przepisów prawa i norm ISO 9001:2015 oraz ISO 27001:2005 ze szczególnym uwypukleniem realizowanej polityki personalnej.
3.    Techniczne metody zabezpieczania dostępu do informacji i dokumentów.
4.    Przyczyny i skutki niewystarczającej świadomości pracowników w zakresie potrzeby zabezpieczenia informacji.
5.    Uwarunkowania sprzyjające kształtowaniu postaw lojalności i odpowiedzialności pracowników organizacji.
6.    Znaczenie i wpływ systemu organizacyjnego, systemu motywacyjnego oraz kultury organizacyjnej w firmie.
7.    Psychologiczne sposoby dyscyplinowania postaw wobec informacji wrażliwych, niejawnych.
8.    Nowoczesne i tradycyjne techniki naboru pracowników a bezpieczeństwo informacji.
9.    Ocena bieżąca pracownika uwzględniająca ich poziom odpowiedzialności za bezpieczeństwo informacji.
10. Odejście pracowników – przeciwdziałanie negatywnym konsekwencjom zwolnień i rezygnacji ze współpracy.
 
 
Informacje organizacyjne:
 
Godziny zajęć: 8
 
Harmonogram szkolenia:
Kurs jednodniowy
 
Informacje dodatkowe
Każdy z uczestników otrzyma komplet materiałów szkoleniowych przygotowanych przez prowadzącego.
 
Prowadzący
Włodzimierz Dębski

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI I TALENTAMI W ORGANIZACJI

TERMINY:
Wg uzgodnienia z klientem
Kategoria: spotkanie bezpośrednie w miejscu wskazanym przez LL-C lub siedzibie klienta
 
WSTĘP: 
Zakres kursu w formie wykładu interaktywnego obejmuje przybliżenie problematyki znaczenia efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi dla osiągnięcia założonych celów strategicznych organizacji.
 
Adresaci szkolenia:
Kadra kierownicza, specjaliści przedsiębiorstw lub instytucji, pracownicy działów HR współuczestniczący w budowaniu, realizacji i doskonaleniu strategii zarządzania zasobami ludzkimi.

Cel szkolenia:
Adekwatna diagnoza kompetencji pracowników. Identyfikacja obszarów wymagających doskonalenia. Odpowiednie wykorzystanie potencjału pracowników dla wzrostu efektywności i motywacji. Planowanie rozwoju pracowników w organizacji.
 
Metodyka szkolenia:
 Szkolenie realizowane jest przy pomocy wykładu interaktywnego opracowanego przez trenera, a oparte o praktyczne aspekty wiedzy. Dyskusja.
 
Program szkolenia:
1.    Wytypowanie istotnych dla firmy obszarów działalności statutowej.
2.    Określenie wymagań wobec pracowników na danych stanowiskach pracy.
3.    Obszary kompetencji podlegających ocenie uzgadniane są indywidualnie z Zleceniodawcą;
– skuteczne komunikowania się,
– konstruktywne przezwyciężanie sytuacji trudnych,
– praca zespołowa i współpraca,
– wywieranie wpływu i sterowania przebiegiem sytuacji,
– planowanie pracy, delegowanie zadań i uprawnień,
– organizacja pracy podwładnych,
– motywowanie i dyscyplinowanie pracowników,
– rozwiązywanie problemów interpersonalnych,
– reakcje w sytuacjach trudnych
– identyfikacja z celami firmy, motywacja i zaangażowanie.
 4. Opracowanie planu szkolenia pracowników w wybranych obszarach zgodnie z
 wynikami analiz.
 
Informacje organizacyjne:
 
Godziny zajęć: 8
 
Harmonogram szkolenia:
Kurs jednodniowy.
 
Informacje dodatkowe
Każdy z uczestników otrzyma komplet materiałów szkoleniowych przygotowanych przez prowadzącego.
 
Prowadzący
Włodzimierz Dębski

TECHNIKI I SPOSOBY SKUTECZNYCH NEGOCJACJI WINDYKACYJNYCH

TERMINY:
Wg uzgodnienia z klientem
 
Kategoria: spotkanie bezpośrednie w miejscu wskazanym przez LL-C lub siedzibie klienta
 
WSTĘP: 
Podstawowa wiedza uzyskana na kursie wprowadzi w problematykę praktycznych aspektów windykacji oraz pozwoli zrozumieć znaczenie prawidłowo prowadzonej windykacji dla zmniejszania strat finansowych dla firmy
 
Adresaci szkolenia:
Kadra kierownicza firm oraz osoby odpowiedzialne za realizowanie polityki finansowej, a także realizacji zakupów i wydatków.
 
Cel szkolenia:
Po szkoleniu Uczestnik nabędzie umiejętności z zakresu:
Wyboru optymalnej metody i techniki postępowania z dłużnikiem. Prowadzenia gry psychologicznej, reakcji na wymówki oraz świadome i podświadome manipulacje, które są powtarzającym się elementem gry „dłużnik”.
 
Metodyka szkolenia:
Szkolenie realizowane jest przy pomocy wykładu interaktywnego oraz ćwiczeń w grupach opracowane przez trenera, a oparte o praktyczne aspekty wiedzy. Dyskusja, ćwiczenia.
 
Program szkolenia:
 
 1. Wprowadzenie w problematykę praktycznych aspektów windykacji.
 2. Specyfika działań windykacyjnych.
 3. Wybrane techniki i sposoby negocjowania należności.
 4. Przygotowanie strategii procesu windykacji.
 5. Weryfikacja informacji o dłużniku i wartości długu.
 6. Wybór metody i technik postępowania z dłużnikiem.
 7. Opracowanie strategii negocjacji.
 8. Omówienie wybranych metod zalety, wady – ćwiczenie dla każdej metody;
 > Działaj szybko.
 > Działaj aktywnie.
 > Działaj nieuchronnie.
 > Wywieraj presję.
 > Nie przywiązuj wagi do wymówek dłużnika.
 > Nie daj się sprowokować.
 > Działaj według planu.
 > Bądź czujny.
 > Zdobywaj informację.
 > Nie stosuj zasad, jeżeli się to opłaca.
 9. Działania windykacyjne
 10. Prognozy postępowania egzekucyjnego przez Komornika.
 11. Zbycie wierzytelności w toku egzekucji.
 12. Najczęstsze błędy popełniane w procesie realizacji polityki windykacyjnej.
 13. Najnowsze orzeczenia sądowe dotyczące egzekucji, postępowań zabezpieczających
 i wierzytelności.
 
Informacje organizacyjne:
 
Godziny zajęć: 16
 
Harmonogram szkolenia:
Kurs dwudniowy
 
Informacje dodatkowe
Każdy z uczestników otrzyma komplet materiałów szkoleniowych przygotowanych przez prowadzącego.
 
Prowadzący
Włodzimierz Dębski

ZAGROŻENIE KORUPCYJNE DLA ORGANIZACJI I FIRM ORAZ BUDOWA SYSTEMU ANTYKORUPCYJNEGO

TERMINY:
Wg uzgodnienia z klientem
 
Kategoria: spotkanie bezpośrednie w miejscu wskazanym przez LL-C lub siedzibie klienta
 
WSTĘP:
Omówiony będzie problem zagrożeń korupcyjnych na jakie narażone są organizacje gospodarcze, samorządowe, pozarządowe i inne. Zostanie przedstawiona jak ogromna i różnorodna jest forma oraz rodzaj korupcji w Polsce.
Korupcja jest zagrożeniem w każdym miejscu, w którym podejmuje się decyzje gospodarcze i administracyjne oraz występują istotne informacje
 o realizowanych zadaniach statutowych.
 Każdy pracownik w organizacji gdzie wydawane są koncesje, pozwolenia, ulgi, licencje, sprawowane kontrole, wytwarzane są atrakcyjne produkty, czy realizowane usługi, lub posiada albo ma dostęp do istotnych informacji choćby związków biznesowych itp. narażony jest na działania korupcyjne.
 
Adresaci szkolenia:
Właściciele, menedżerowie, kadra kierownicza wszystkich szczebli w firmach, zespołów zarządzania kryzysowego, oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za podejmowanie strategicznych decyzji dotyczących rozwoju i bezpieczeństwa firmy.
 
Cel szkolenia:
Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętność identyfikacji i neutralizacji zagrożeń korupcyjnych w swojej firmie poprzez:
•    zrozumienie specyficznych podstaw zarządzania ryzykiem korupcji w czasie kryzysu,
•    umiejętność zidentyfikowania głównych miejsc i źródeł korupcji oraz ich stopnia zagrożenia dla swoich firm,
•    umiejętność opracowania i wdrożenia oraz doskonalenia polityki antykorupcyjnej wraz z opracowaniem ramowego programu działań antykorupcyjnych i nadawania im odpowiedniej rangi w zależności od stopnia zagrożenia dla firmy.
 
Metodyka szkolenia:
Szkolenie realizowane jest przy pomocy wykładu interaktywnego oraz ćwiczeń w grupach opracowane przez trenera, a oparte o praktyczne aspekty wiedzy. Dyskusja, ćwiczenia.
 
Program szkolenia:
 
Część I PODSTAWY I WIELKOŚĆ ZAGROŻENIA
 1. Co to jest korupcja – podstawowe formy i metody
 2. Wielkość zjawiska korupcji i skutki gospodarcze dla firm.
 3. Podstawowe akty prawne antykorupcyjne.
 4. Podstawowe zagrożenia zjawiska korupcji dla firm.
 5. Podstawowe zagrożenia dla pracowników każdego szczebla.
 6. Miejsce sygnalisty w zwalczaniu zjawiska korupcji i jego ochrona.
 7. Czynniki sprzyjające korupcji.
 8. Warunki karania i wielkość i rodzaje kar za nieopracowanie i wdrożenie systemu antykorupcyjnego w firmie.
 
Część II PODSTAWY BUDOWY SYSTEMU ANTYKORUPCYJNEGO (SAK)

 9. Budowa SAK na bazie:
 – zaleceń CBA,
 – zaleceń zgodnych z normą PN-ISO 37001,
 – wykorzystania wdrożonych i funkcjonujących systemów ISO,
 – zaleceń uroszczonych dla małych firm.
 10.Wdrożenie Kodeksu Etyki Antykorupcyjnej.
 11.Analiza ryzyka zjawiska antykorupcyjnego – miejsce i wielkość.
 12.Wymagane procesy i procedury niezależnie od wybranego systemu.
 13.SAK a zależności z kooperantami i innymi wszystkimi partnerami biznesowymi.
 14.System zgłaszania nieprawidłowości i ochrona sygnalistów.
 15.Ochrona sygnalistów a problem RODO.
 16.Korzyści opracowania i wdrożenia SAK.
 17.Szkolenia wszystkich pracowników – rola szkoleń, zakres, częstotliwość.
 
Część praktyczna
1.    Typowanie miejsc korupcjogennych.
2.    Systemy ochrony informacji, których utrata zagraża bezpieczeństwu firm
3.    Procedury zgłaszania nieprawidłowości przez sygnalistów.
4.    Opracowanie planu reakcji na wystąpienie przypadków korupcji.
 
Informacje organizacyjne:
 
Godziny zajęć: 16
 
Harmonogram szkolenia:
Kurs dwudniowy
 
Informacje dodatkowe
Każdy z uczestników otrzyma komplet materiałów szkoleniowych przygotowanych przez prowadzącego.
 
Prowadzący
Włodzimierz Dębski

WDROŻENIE SYSTEMU OCHRONY SYGNALISTÓW ZGODNEGO Z DYREKTYWĄ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/1937 Z 23 PAŹDZIERNIKA 2019 R.

TERMINY:
Wg uzgodnienia z klientem
 
Kategoria: spotkanie bezpośrednie w miejscu wskazanym przez LL-C lub siedzibie klienta
 
WSTĘP:
Omówiony będzie problem wdrożenia wytycznych dotyczących ochrony osób zgłaszanych przypadki naruszenia prawa Unii Europejskiej, a nazwanych SYGNALISTAMI oraz ich statusu.
Zgodnie z art.26 Dyrektywy państwa członkowskie, a więc także Polska ma wprowadzić przepisy wykonawcze w terminie do 17.12.21r. Stosunkowo największe nagłośnienie tego problemu jest związane z zjawiskiem zagrożeń korupcyjnych na jakie narażone są organizacje gospodarcze, samorządowe, pozarządowe i inne, oraz ostatnimi pracami legalizacyjnymi w Sejmie. Jednak osoby zwane sygnalistami będą objęte ochroną nie tylko w organizacjach i firmach, ale także w urzędach, czy innych organizacjach w sprawach korupcyjnych, ale dotyczących każdego działania niezgodnego z prawem i przyjętymi zasadami.
 
Adresaci szkolenia:
Właściciele, menedżerowie, kadra kierownicza wszystkich szczebli w firmach, zespołów zarządzania kryzysowego, oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za podejmowanie strategicznych decyzji dotyczących rozwoju i bezpieczeństwa firmy.
 
Cel szkolenia:
Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętność identyfikacji i neutralizacji zagrożeń związanych z nieprzestrzeganiem przepisów prawa ujętych w kodeksach, łamaniem ustalonych zasad oraz specjalistycznych praw obowiązujących w danej firmie, a głównie zwalczania zjawisk korupcyjnych poprzez:
•    zrozumienie specyficznych podstaw zarządzania systemem zgłaszania łamania obowiązujących zasad postepowania oraz prawa,
•    umiejętność zidentyfikowania głównych miejsc i sposobu postępowania niezgodnego z prawem i zasadami oraz ich stopnia zagrożenia dla swoich firm,
•    umiejętność opracowania i wdrożenia oraz doskonalenia systemu ochrony osób dokonujących zgłoszenia wraz z opracowaniem ramowego programu działań głównie antykorupcyjnych i nadawania im odpowiedniej rangi w zależności od stopnia zagrożenia dla firmy oraz jej najwyższego kierownictwa.
 
Metodyka szkolenia:
Szkolenie realizowane jest przy pomocy wykładu interaktywnego oraz ćwiczeń w grupach opracowane przez trenera, a oparte o praktyczne aspekty wiedzy. Dyskusja, ćwiczenia.
 
Program szkolenia:
Część I – PODSTAWY
 1. Omówienie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego 2019/1937
 – źródła i zakres. Pojęcie sygnalisty.
 2. Warunki ochrony sygnalistów – osób dokonujących zgłoszenia.
 3. Zgłoszenia o naruszeniach prawa i obowiązujących zasad w zakresie
 związanym z pracą przez:
 – osoby posiadające status pracownika.
 – osoby współpracujące, a działające na własny rachunek,
 – akcjonariuszy lub wspólników,
 – członków organu administracyjnego, zarządzającego, nadzorczego.
 – wolontariuszy i stażystów,
 – osób pracujących pod nadzorem kierownictwem wykonawców,
 – podwykonawców i dostawców,
 – w ramach stosunku pracy, który już ustał, lub ma być dopiero nawiązany.
 4.Trzy procedury zgłaszania nieprawidłowości
 – procedurę wewnątrz przedsiębiorstwa,
 – procedurę zewnętrzną przez zgłaszanie do bezpośrednio organów państwa,
 – procedurę publiczną tj, ujawnienie informacji o naruszeniach w mediach.
 5. Prowadzenie rejestrów zgłoszeń.
 6. Zakaz działań odwetowych.
 7. Środki i sposoby ochrony sygnalistów.
 8. Wymogi ochrony sygnalistów a ochrona danych osobowych.
 9. Od kiedy i kto ma nowe obowiązki w organizacji.
 10. Dlaczego warto wdrożyć dobrze dyrektywy – ochrona firmy, personelu
 kierowniczego wszystkich szczebli.
 11. Wytypowanie miejsc i dla nich analiza ryzyka zagrożenia dla firmy.
 12. Budowanie skutecznego systemu sygnalizowania.
 13. Warunki karania i wielkość i rodzaje kar dla firm nie mających systemu
 ochrony sygnalistów.
 14. Szkolenia wszystkich pracowników – rola szkoleń, zakres, częstotliwość.
 15. Dokumentacja funkcjonowania systemu ochrony sygnalistów.
Część II – praktyczna
1.    Typowanie miejsc korupcjogennych oraz innych dotyczących łamania zasad postępowania i przepisów prawnych.
2.    System ochrony sygnalisty oraz kanałów informacyjnych.
3.    Procedury zgłaszania nieprawidłowości przez sygnalistów.
4.    Opracowanie planu reakcji na wystąpienie przypadków zgłaszanych przez sygnalistów.
 
Informacje organizacyjne:
Godziny zajęć: 16
Harmonogram szkolenia:
Kurs dwudniowy
Informacje dodatkowe
Każdy z uczestników otrzyma komplet materiałów szkoleniowych przygotowanych przez prowadzącego.
 
Prowadzący
Włodzimierz Dębski

ZASADY WPROWADZANIA PRODUKTÓW BUDOWLANYCH DO SPRZEDAŻY KRAJOWEJ I NA EKSPORT ZGODNIE Z
OBOWIĄZUJĄCYM SYSTEMEM CE

TERMINY:
Wg uzgodnienia z klientem
 
Kategoria: spotkanie bezpośrednie w miejscu wskazanym przez LL-C lub siedzibie klienta
 
WSTĘP:
Omówiony będą wszystkie aspekty i problemy z jakimi spotykają się producenci wyrobów, które chcą sprzedawać na Europejskim Obszarze Gospodarczym i oznaczone są znakiem CE
Adresaci szkolenia:
Właściciele, menedżerowie, kadra kierownicza wszystkich szczebli w firmach, zespołów producentów wprowadzających swoje produkty zgodnie z obowiązującym systemem CE na rynek Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 
Cel szkolenia:
Uczestnicy szkolenia nabędą niezbędną wiedzę co to jest znak CE, jego znaczenie oraz kto i jak może nadać to oznaczenie, oraz obowiązki producenta w zakresie sprawdzania systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych produktu.
 
Metodyka szkolenia:
Szkolenie realizowane jest przy pomocy wykładu interaktywnego
 
Program szkolenia:
 
1. Geneza znaku CE
 2. Jak rozumieć znak CE
 2.1 Co oznacza znak CE?
 2.2 Czym jest oznaczenie CE?
 2.3 Dlaczego potrzebujemy oznaczenia CE?
 2.4 Czy znak CE jest znakiem towarowym lub znakiem handlowym?
 2.5 Czy znak CE ma jakiś związek z kontrolą jakości?
 2.6 Proces nadawania znaku CE
3. Ogólne zasady wprowadzania wyrobów do obrotu lub
 udostępnianie na rynku krajowym oraz na eksport
4. Dyrektywa branżowe
5. Wymogi znaku – podstawy prawne
6. Gdzie należy umieścić oznakowanie CE?
7. Kto nadaje znak CE?
8. Koszty nadania CE
9. Proces certyfikacji CE- w tym moduły oceny zgodności
10. Rola zakładowej kontroli jakości
11. Obowiązki producenta i sankcje karne
12. Obowiązki dystrybutora
13. Obowiązki importera
14. Obowiązki sprzedawcy
17. Obowiązki upoważnionego przedstawiciela
 
18. Opracowanie procedury przyznawania CE w ramach Zintegrowanego
 Systemu Zarządzania
19.Wykaz definicji
 
Informacje organizacyjne:
Godziny zajęć: 16

Harmonogram szkolenia:
Kurs dwudniowy

Informacje dodatkowe
Każdy z uczestników otrzyma komplet materiałów szkoleniowych przygotowanych przez prowadzącego.
 
Prowadzący
Włodzimierz Dębski

Razem wizyt na stronie: 12943