Przewodnik działań dla eliminowania problemów w firmach

Jesteśmy w szczególnie trudnym okresie życia osobistego jak i społecznego spowodowanym obecnością wirusa COVID-19.

Moim zadaniem jest zminimalizowanie negatywnych skutków wynikających z pandemii w Waszych firmach.

Proces mojego działania podzieliłem na trzy strefy:

STREFA I- Zapoznanie

W której przedstawiam siebie od strony moich doświadczeń zawodowych. 

STREFA II- Strefa Menedżera

Na tym etapie zadaniem jest pomoc w zrozumieniu, zidentyfikowaniu problemów oraz opracowaniu optymalnego systemu ich rozwiązywania.

Staram się, w prosty sposób, każdemu menedżerowi przypomnieć zasady, które są zapominane na co dzień, a stanowią kluczowy element sukcesu zawodowego. Zaproponuję wylistowanie i niestandardowe podejście do rozwiązywania  tych zagadnień, co  pomoże łatwiej zrozumieć i wyeliminować problemy, na  ich poziomach, w firmie/organizacji, z którymi borykają się  w trakcie realizacji zadań.

STREFA III- Strefa Firmy

Przedstawienie problemów lub sytuacji spowodowanych różnymi przyczynami, z którymi firma musi się zmierzyć, a stwarzającymi poważne zagrożenia dla realizacji zadań, a nawet egzystencji, na wielu płaszczyznach także na zewnątrz.

Moje działania poddawane są ciągłej ocenie, a wnioski przyczyniają się do samorozwoju, czego przykładem są liczne wejścia ma moją stronę.

Tak np.:

Zdaniem kilku osób moje wskazówki, ukazujące problemy menedżerów, mają charakter wykładu teoretycznego, co nie wzbudza zainteresowania praktyków.

Odpowiadam:

Znając dokładnie tematykę i mając wieloletnią praktykę, w doradztwie, mogę wymienić działania menedżerów, które po mojej korekcie diametralnie zmieniały oblicze ich osiągnięć zawodowych, ale powyższe uwagi spowodowały, że przeanalizowałem sposób przedstawiania problemów i wprowadziłem korektę prowadzenia wykładu.

Zawsze jestem otwarty na wszelkie formy współpracy i pomocy przy rozwiązywaniu konkretnych problemów firm oraz przeanalizowaniu problemów i przeszkoleniu poszczególnych grup pracowników. Rozwiązania muszą być bardzo powiązane z charakterem i specyfiką danej organizacji, gospodarczej czy administracyjnej i tylko wtedy będą gwarancją przydatności w firmie.

Współpracowałem z:

  • Polskim Rejestrem Statków,
  • ISOQAR CEE Sp. z o.o.,
  • DEKRA Certification Sp. z o.o. 

Współpracowałem i nadal współpracuje z:

  • QS Quality Sernice Basel-Schaffhausen – Zürich,
  • LL-C (Certification) Czech Republic a.s. (od maja 2001)r
Razem wizyt na stronie: 11743