SKUTECZNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ

Skuteczność i efektywność mojej pomocy jako przewodnika w czasie wspólnych prac organizacji, lub reorganizacji systemu zarządzania w organizacji, czy firmy oparta jest na trzech poziomach startowych.

POZIOM PIERWSZY to potrójny wymiar ludzkiego życia, na które składają się pierwiastki fizyczne, psychiczne i duchowe, które musimy uwzględnić przy przeprowadzanych analizach oraz opracowywania nowych systemów, lub usprawniania, jak i ich wdrażania. Jest to moim zdaniem bardzo ważne, aby nie zapominać o charakterach, osobowościach, kulturze osobistej poszczególnych pracowników, grupach pracowniczych, tych formalnych i nieformalnych. Dotyczy to także osób z otoczenia zewnętrznego – dostawców, klientów czy urzędników.

Nie jest to nowatorski pomysł, aby uwzględniać ten potrójny wymiar. Korzystam w tej dziedzinie  dorobku naszych słowiańskich przodków – ich systemu zwanego Triskelion, którego  symbolem jest poniższy znak:

Przywołanie w mojej metodzie tego symbolu i jego znaczenia może budzić zdziwienie, dyskretny uśmiech,itd.

Jednak pomyślmy, co oznacza ten potrójny wymiar.

Wymiar fizyczny – najbardziej zrozumiały, wymierny, bezdyskusyjny, mający cechy materialne. To wszystkie te elementy naszych prac, które można zmierzyć, policzyć, przewidzieć w miarę dokładnie wzajemne oddziaływania.

Wymiar psychiczny – trudny do zdefiniowania, ale zrozumiały, gdy będziemy w naszych analizach i projektowaniu uwzględniać poziom i stabilność reakcji, charakter. Tu się kłania poziom nauczania   i wiedzy u naszych pracowników oraz umiejętność elastycznego, niestandardowego myślenia.

Wymiar duchowy – najtrudniejszy, bo obejmujący zakamarki duszy pracowników, ich reprezentowane wartości życiowe, nawyki rodzinne, społeczne, odpowiedzialny za stabilność emocji, poziom kultury osobistej.

POZIOM DRUGI, to zaangażowanie wszystkich pracowników, a w szczególności kadry kierowniczej oraz przełamanie tkwiących u nich standardów i rutynowego  myślenia oraz  oceny faktów w czasie prowadzonych prac.

POZIOM TRZECI to odpowiednie angażowanie pracowników dla opracowywania nowych rozwiązań organizacyjnych, nowych procedur, zasad postępowania. Pracownicy komórki organizacyjnej, czy stanowiska pracy, współtworząc nowe rozwiązanie zawsze:

  • po pierwsze szybko wyłapią sprzeczności wewnętrzne danego rozwiązania, a i usprawnią wdrożone prace wraz z zmieniającymi się warunkami otoczenia,
  • będą pilnowali przestrzegania tych rozwiązań, bo czuje się autorem lub autorami.

Jestem  przekonany, że na bazie moich osobistych doświadczeń, takie podejście w prowadzeniu analiz i projektowaniu, a później wdrażaniu jest moim dużym atutem, przewagą w  tych pracach. Mało które zespoły biorą  poważnie wszystkie w/w czynniki pod uwagę  w trakcie swoich pracach.Szczególnie jest to  bardzo ważne, jeżeli np. na jakimś stanowisku określamy zakres czynności i jest konieczność zapewnienia bezwzględnej lojalności, dyskrecji zawodowej.

Razem wizyt na stronie: 12934