OKREŚLANIE CELÓW DLA ZESPOŁÓW PRACOWNICZYCH

W poprzednich rozważaniach doszliśmy do bardzo ważnego wniosku: trafne i jasne określenie celu jaki musimy osiągnąć jest jednym z podstawowych warunków sukcesu firmy, jego menedżerów i wszystkich pracowników. Co to jest cel? Jest to  na stan pożądany który chcemy osiągnąć, poprzez zmianę stanu wyjściowego, aby  wytworzyć produkt lub wykonać usługę oczekiwaną przez naszego klienta wewnętrznego lub zewnętrznego. Oczywiście musi być to zgodne z obowiązującymi procedurami, przepisami prawa,…

ODDZIAŁYWANIE MENEDŻERA NA BUDOWANY ZESPÓŁ

W poprzednim rozważaniu BUDOWA ZESPOŁU wskazywałem moim zdaniem najefektywniejszy sposób podejścia przy budowie zespołu współpracowników. Zwróciłem też Waszą uwagę na cztery postawy ludzkie w zależności od sytuacji lub nastroju jaki panuje w całej organizacji, czy w jej poszczególnych ogniwach. Dla przypomnienia jest to postawa walki, ucieczki, zastygnięcia i kamuflażu. Zadaniem menedżera jeżeli chce osiągnąć sukces, jest stałe kontrolowanie funkcjonowania zespołów pracowniczych i panujących w nich nastrojów…

BUDOWA ZESPOŁU

Ostatnio miałem możliwość zapoznania się z elementami niezbędnymi do efektywnej współpracy, budowania zespołu, w nowym ujęciu. Zaciekawiło mnie to, i uznałem że jest to bardzo ważny składnik zarządzania do tego stopnia, że postanowiłem przeskoczyć w prezentowanej “10” do pytania dziewiątego:  Czy potrafię zbudować zespół współpracowników, którzy mogą być pomocni w realizacji mojej zaplanowanej ścieżki rozwoju zawodowego wraz rozwojem firmy?    Wszystkie moje zawodowe sukcesy, a było ich wiele i w różnym wymiarze oraz formie…

TECHNIKI I SPOSOBY SKUTECZNYCH NEGOCJACJI WINDYKACYJNYCH

Krótko po uruchomieniu strony miałem kilka telefonów dotyczących skutecznych negocjacji windykacyjnych. Było to dla mnie zaskoczeniem, gdyż byłem pewien, że nie jest to najważniejszy temat dla firm. Jednak się myliłem. Prośba moich sympatycznych gości musi być spełniona i to do razu. Tak więc ten temat należy rozpatrzyć w pogrupowaniu działań na 5 etapów. 1. Wstępny – przygotowujący działania windykacyjne. 2. Przygotowanie procesu windykacji 3. Działania windykacyjne – wybór metody…

NOWA ROLA I UPRAWNIENIA UOKiK

24 lipca 2020 r w życie weszły nowe przepisy dotyczące kontroli inwestycji, umożliwiające Prezesowi UOKiK ochronę podmiotów kluczowych mających siedzibę  w Polsce. To nowe przepisy są częścią rządowej Tarczy Antykryzysowej 4.0. W związku z sytuacją pandemiczną i sytuacją gospodarczą nowe prawo ma chronić przejęcie spółek polskich ważnych dla bezpieczeństwa i zdrowia publicznego. Pamiętać należy, że już 12 grudnia 2017 r rozporządzeniem Nr 2017/2394 Parlament Europejski i Rada Europejska…

Razem wizyt na stronie: 37262