OKREŚLANIE CELÓW DLA ZESPOŁÓW PRACOWNICZYCH

W poprzednich rozważaniach doszliśmy do bardzo ważnego wniosku: trafne i jasne określenie celu jaki musimy osiągnąć jest jednym z podstawowych warunków sukcesu firmy, jego menedżerów i wszystkich pracowników.

Co to jest cel?

Jest to  na stan pożądany który chcemy osiągnąć, poprzez zmianę stanu wyjściowego, aby  wytworzyć produkt lub wykonać usługę oczekiwaną przez naszego klienta wewnętrznego lub zewnętrznego.

Oczywiście musi być to zgodne z obowiązującymi procedurami, przepisami prawa, itp  oraz między innymi także np. w określonym czasie.

Najciekawsze rozważania na temat znaczenia trafnego określenia i osiągania celu przeczytałem w książce Radka Kotarskiego „INACZEJ”

W oparciu o rzetelne wyniki badań naukowych wielu renomowanych instytucji naukowych w sposób lekki, bardzo osobisty i dozą humoru, moim zdaniem bardzo trafnie pokazuje znaczenie pojęcia CEL.

Właściwe określenie celu definiuje kierunek działań w jakim kroczymy, co także wpływa na poziom motywacji, skupienia i skutecznej produktywności. Co ważne, także pomaga utrzymać poziom samodyscypliny.

Dobrze określony, sformułowany i umiejętnie określony cel to sukces. Jak nawet kiedy idea jest trafna, a źle opiszemy i przekażemy do realizacji, to murowana jest  nie klęska a zwykła bolesna porażka.

Zazwyczaj cele występują w tzw. triadach, np:

  • pieniądze, nieruchomość, ruchomości,
  • pieniądze, sława, władza.

Należy także mieć świadomość, że zadanie polegające na właściwym określeniu celu, jego wdrażaniu i końcowej ocenie efektów, to także otrzymane dodatkowe napięcia jak stres, nerwica, frustracja, czy nawet depresja.

Także należy pamiętać, że życie nie znosi pustki i po osiągnięciu wyznaczonego celu, okazuje się, że z marszu musimy szybko wyznaczać nowy ważny strategicznie cel. Jednak jak pokazuje życie, najczęściej  stykamy się z sytuacją, że te cykle określające różne, choć może zbliżone do siebie charakterem cele i ich realizacje się nakładają. To powoduje, że pojawiają się w firmie kłopoty jak gospodarować posiadanymi aktywami, mocami produkcyjnymi, czasem i zasobami pracowniczymi aby w stopniu wystarczającym, odpowiednio obdzielić – wyposażyć procesy realizacji poszczególnych celów.

W firmie tak jak w życiu generalnie wyróżniamy dwa typy celów strategicznych:

  1. cele zewnętrzne – miejsce na rynku, poziom techniczny wyrobów w porównaniu do konkurencji, wielkość produkcji, zakres usług, opinie klientów, itp.
  2. cele wewnętrzne – jasne i proste procedury wewnętrzne, wysoki poziom merytoryczny pracowników, kultura organizacyjna, bardzo dobra atmosfera wewnętrzna stosunków międzyludzkich, itp.

Na bazie doświadczenia wielu firm okazuje się, że te organizacje, które postawiły na pierwszym miejscu cele wewnętrzne,  dbały o pracowników, miały opracowane kierunki rozwoju kwalifikacji  poszczególnych grup zawodowych. Skutecznie realizowały cele zewnętrzne. szybciej i mniejszym kosztem  Przez to szybciej rozwijały się te firmy i umacniały swoje miejsce na rynku nie tylko lokalnym, ale też i ogólnopolskim.

  Określanie celów najczęściej bazuje na systemie wyznaczania  znanym pod nazwą SMART.

Specifik
konkretny

co konkretnie chcesz

Meeasurable
mierzalny

czy możesz zmierzyć?

Achievable
osiągalny

czy
wystarczy
zasobów?

Realistic
realistyczny

czy da się zrealizować?

Time-based
terminowy

czy określisz
ramy czasowe?

Ta popularna metoda pozwala na określenie podstawowych parametrów niezbędnych do osiągnięcia wyznaczonych celów. Musimy pamiętać o wykonawcach każdego etapu, ich charakterach, motywacjach, kulturze pracy i przewidywanych oporach przy realizacji celów cząstkowych. 

Jeżeli rozpracujemy dokładnie strategie wdrażania wyznaczonych celów i zaczniemy od osiągnięcia celów wewnętrznych (przygotowanie technologiczne procesu osiągania celu lub celów) to jako firma mamy o wiele większą szansę na szybsze osiągnięcie celów zewnętrznych, z uwzględnieniem zmieniających się warunków otoczenia firmy i zmian postaw oraz potrzeb klientów oceniając je nie tylko przez lupę, ale i lunetę..    Przekazane powyższe rozważania na bazie nie tylko mojego doświadczenia wskazują, że czas i praca włożone w dokładne i klarowne przekazanie pracownikom na każdym szczeblu organizacji, celu lub celów jakie firma musi osiągnąć i dlaczego, powoduje z reguły ich znacznie większe zaangażowanie się w realizacje codziennych zadań

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Razem wizyt na stronie: 38712