DZISIEJSZE PROBLEMY I ICH ROZWIĄZYWANIE PRZEZ MENEDŻERÓW

Jest takie powiedzenie – obyś żył w ciekawych czasach. Patrząc wokół nas na otoczenie, pod każdym względem chyba powiedzenie się sprawdza. Jednak nigdy nie przypuszczałem, że nastąpi taki proces zmian tak szybko, wręcz gwałtownie. Nie przypuszczałem, że nasze życie zostanie też tak mocno i głęboko przeorane. Dotyczy to każdej sfery życia osobistego, zawodowego czy społecznego. Szybko rozwijająca się nauka i procesy technologiczne spowodowały niesamowity rozwój komunikacji międzyludzkiej. Wystarczy…

Razem wizyt na stronie: 38706