NOWE TRENDY ROZWOJOWE FIRM NA
TLE PROGNOZ PRZEDSTAWIONYCH
PRZEZ PROF. W. ORŁOWSKIEGO

Ze względów zdrowotnych musiałem zmniejszyć aktywność na mojej stronie www. Jednak czas nie stoi w miejscu, a nowe wyzwania czekają z niecierpliwością, a jak to mówią, „ciągnie naturę do lasu”. Wracam więc do mojej pasji z kilku powodów. Pierwsza grupa to gwałtowne zmiany na rynkach zagranicznych i krajowym, a szczególnie lokalnym, spowodowane sytuacją w czasie trwania pasywnego pandemii, tuż przed wzrostem czwartej fali oraz wzmożeniem zachorowań i grożących konsekwencjami. Druga grupa powódów to wnioski z jednego z ważnych wydarzeń jakie…

Razem wizyt na stronie: 28999