ROLE I ZADANIA MENEDŻERA

W 1975 roku Henry Mintzberg w artykule The Manager’s Job:Folclore and Fact („Harvard Business Review”, July–August 1975) wyróżnił dziesięć podstawowych ról menedżera. Zgrupował je w trzy bloki: interpersonalny, informacyjny i decyzyjny. Role interpersonalne reprezentant – przedstawiciel przedsiębiorstwa, reprezentujący je na zewnątrz organizacji, przywódca – lider wyznaczający cele, menedżer łącznik – osoba odpowiadająca za kontakty z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym przedsiębiorstwa. Role informacyjne monitor – uzyskanie…

NAJWIEKSZE ZAGROŻENIE DZISIAJ – KORUPCJA

Pragnę menedżerom na bazie swojego doświadczenia, kryzysu wynikającego z panującej pandemii koronawirusa COVID-19, obowiązujących przepisów prawnych oraz nowych już przygotowanych do wdrożenia, przybliżyć temat zagrożeń korupcyjnych na jakie narażone są organizacje gospodarcze, urzędy samorządowe, pozarządowe i inne. Mogę pomagać przy opracowaniu i wdrożeniu systemu antykorupcyjnego. Bardzo dużo elementów takiego systemu już w gospodarce obowiązuje. Przygotowane do wdrożenia przepisy zobowiązywać będą do obowiązkowego opracowania i wdrożenia takiego systemu…

ZAKRES I TEMATYKA STREFY DLA FIRM

W tej sferze chcę przedstawiać  menedżerom i ich firmom problemy oraz zasadzki na jakie są oni narażeni. Trudna sytuacja w kraju i na świecie ze względu na panująca pandemię oraz głębokie przemiany społeczne niezależne od tej sytuacji zdrowotnej,  powodują powstanie bardzo wielu zagrożeń dla prawidłowego funkcjonowania firm. U nas, w Polsce narażeni jesteśmy na często zaskakujące sytuacje spowodowane nie tylko w/w powodami, ale także decyzjami politycznymi. Niedawno Wicepremier J. Sasin powiedział: ” Polski kapitał prywatny…

SAMOOCENA MENEDŻERA

Spróbujmy być samokrytyczni i odpowiedzmy sami sobie na pytanie:  Czy mam predyspozycje aby być dobrym menedżerem? Czy jestem dobrym organizatorem?     Czyli, czy potrafię wypracować dobrą strategię rozwoju dla firmy i czy potrafię zorganizować takie warunki oraz system organizacji zarządzania, aby swoją ideę zrealizować efektywnie.   Też kiedyś zadałem sobie te pytania, a uzyskane odpowiedzi w miarę obiektywnie zobrazowały moje przygotowanie do tej roli lidera. Zestawiłem te pytania w kolejną dziesiątkę.…

KTO JEST MENEDŻEREM

W czasie moich prac jako doradcy organizacyjnego spotkałem się z różnym podejściem                       i rozumieniem pojęcia roli menedżera w firmie. Obojętnie, czy tą rolę pełnił właściciel, czy członkowie zarządu firm.    Ten stan świadomości osób kierujących firmami powoduje, iż na początek przedstawiam przyjęte określenia w systemach zarządzania organizacjami, istotne dla tej ważnej funkcji menedżera podczas realizacji zadań statutowych firm. Zacznijmy od podstawowych definicji. Od słownika:  Menedżer (kierownik) to osoba, która jest odpowiedzialna…

Razem wizyt na stronie: 41027