Cztery umowy menedżera z samym sobą

Minęły urocze święta i czas pracować dalej. Pisząc drugą część mojej pierwszej książki LIDER czy BOSS skupiam się nad opisanie moich doświadczeń związanych z wprowadzaniem zmianą w firmach koniecznych a związanych z wdrażaniem reorganizacji wymuszonej zmianami na rynkach gospodarczych. W pierwszej części koncentruję się na pomocy menedżerom przygotowujących się do wprowadzenia tych zmian. Jednym z elementów jest zawarcie specyficznych umów z samym sobą niezbędnych moim zdaniem do wprowadzeniem zadań.

Są to

CZTERY UMOWY

1. Szanuj swoje słowo

2. Nie bierz niczego do siebie

3. Nie zakładaj niczego z góry.

4. Rób wszystko najlepiej jak potrafisz.

Don Miguel Rui – meksykanin przekazuje nam te mądrości prastarej wiedzy meksykańskiego ludu Tolteków jaką funkcjonowała jeszcze przed odkryciem Ameryki przez K. Kolumba.

1. SZANUJ SWOJE SŁOWO

Bądź uczciwy w tym co mówisz. Mów tylko to, co naprawdę myślisz. Unikaj słów, które by ci szkodziły i nie obmawiaj innych. Używaj siły swojego słowa tylko dla dobra prawdy i pojednania.

Każde słowo ma swoja siłę oddziaływania. To twoja broń szanowny menedżerze. Poprzez właściwie dobrane słowa pokazujesz swoim pracownikom swoją siłę. Słowem kreujesz wydarzenia w swoim życiu, w swoim zakładzie pracy, w życiu swoich pracowników.

Słowo jest jak miecz obusieczny. Z jednej strony buduje i daje radość. Z drugiej strony niszczy i rozlewa smutek.

Szanując swoje słowo oznacza to, że dla współpracowników, kontrahentów i wszystkich innych partnerów społeczno – gospodarczych jesteś wiarygodny, wierny postanowieniom.

Jako szef, najwyższy menedżer nie staraj się używać słów do obwiniania, oskarżania i niszczenia bez podstaw

To jest wielka siła w twoim orężu przy realizacji trudnych zobowiązań.

2. NIE BIERZ NICZEGO DO SIEBIE

Cokolwiek inni robią, nie robią z twojego powodu. To co mówią i robią, jest wyłącznie projekcją ich własnej rzeczywistości, ich własnego odbioru ich pragnień i planów. Kiedy uniezależnisz się od opinii i poczynań innych ludzi, przestaniesz niepotrzebnie przeżywać kłopoty, niepokoje czy cierpienie.

Wszystko co dzieje się w firmie, nie musi menedżer brać osobiście do siebie.

Jeżeli każdy fakt w firmie ocenia wobec siebie, to zawsze zadaje podświadomie sobie pytanie:

– Czy ja jestem tak dobry, fantastyczny, że każdy mój pracownik bezkrytycznie to akceptuje?

– Czy ja jestem tak beznadziejny, że nie potrafię przekazać pracownikom wystarczająco jasno

poleceni służbowego?

3. NIE ZAKŁADAJ NICZEGO Z GÓRY.

Znajdź w sobie odwagę zadawania pytań i otwartego wyrażania swoich pragnień. Wyrażaj własne myśli tak jasno jak tylko jest to możliwe, a unikniesz nieporozumień, smutków i dramatów. Już jedna ta umowa całkowicie odmieni twoje życie.

Dlatego też powinno się tak jak przyjęliśmy na początku, nie zakładać niczego z góry, jak nie mamy pełnego obiektywnego obrazu i nie baliśmy się postawić „miliona” pytań szczegółowych.

Należy pamiętać, że tylko pełny zestaw pytań, i rzetelne zasady komunikowania są w stanie odmienić wszystkie możliwe stosunki z pracownikami i innymi partnerami zewnętrznymi na dobre i pełne zaufanie partnerstwo w gospodarce.

4. RÓB WSZYSTKO NAJLEPIEJ JAK POTRAFISZ.

Czynienie wszystkiego jak najlepiej jest uzależnione od twoich możliwości w danej sytuacji, nie jest czymś stałym, zmienia się z dnia na dzień, co innego oznacza, gdy jesteś chory, i co innego jak jesteś zdrowy. Jednak w każdych okolicznościach po prostu staraj się na tyle, na ile cię stać, a unikniesz wyrzutów sumienia, poczucia winy i żalu.

Realizacja poprzednich Umów według złożeń twórców tych prawd starożytnych Tolteków daje prawie gwarancję, iż staną się one mocno umocowane w twoim działaniu i jest to solidną podstawą realizacji tej czwartej, ostatniej.

Jednak pamiętać, że nie jest ona stała, nie zawsze oznacza tego samej decyzji. Wynika ten stan, że wszystkie elementy są zmienne i zależne od wielu czynników często niezależnych od ciebie.

W książce nad którą aktualnie pracuję omawiam te pojęcia umów szerzej.

W następnym felietonie przedstawię maski jakimi zasłaniamy się na co dzień w pracy i życiu osobistym. Także ciekawe spostrzeżenie, które pomoże każdemu menedżerowi łatwiej siebie ocenić.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Razem wizyt na stronie: 37269