DOŚWIADCZENIE

Łącznie opracowałem 55 systemów organizacji zarządzania, które zostały wdrożone. Przeprowadziłem 38 audytów jako auditor wiodący. Łącznie mam 49 lat doświadczenia związanego z dziedziną organizacji zarządzania przedsiębiorstwami w tym 29 ściśle związanych z systemami zarządzania jakością .

Legitymuję się stażem pracy od 1964 r, a od 1973 r na stanowiskach kierowniczych w tym od 1979r na stanowiskach dyrektorskich. Kierowałem różnej wielkości zespołami pracowniczymi – od kilku osób do zarządzania zakładem przemysłowym 400 osobowym przez 10 lat.

Emerytura nie powstrzymuje mnie od dalszej pracy.

Przedstawiłem swoje najważniejsze opracowania i najważniejszych klientów. Ten krótki wykaz pokazuje jak szeroki jest to przekrój firm pod względem branż, wielkości czy form prawnych. Współpraca z menadżerami o takim zakresie praktyki daje bardzo duże doświadczenie, choćby także uwzględniając różnorodność ich charakterów, osobowości, kultury, dyscypliny własnej, itp. Nie jeden raz musiałem ustąpić i zmodyfikować proponowane rozwiązania organizacyjne, gdyż należało uwzględniać pojawiające się niespodziewanie obiektywne trudności wewnętrzne, czy zewnętrzne.

Mam pełną świadomość, że nie jestem pomimo posiadanego doświadczenia ostateczną wyrocznią. Jestem pewny jednego, że nigdy się nie poddaję i potrafię opracować i zaproponować niejedno nieszablonowe rozwiązanie problemu.

Rekomendacje

Nagrody:

Inne

Wygrana w konkursie Ciepło na start

Fundacja Alegoria Kultury otrzymała czek na kwotę 15 000 zł za wygranie KONKURSU – akcji ciepło na start ufundowaną przez EDF Polska S.A. Przypominam, że zajęliśmy I miejsce w Gdańsku dzięki naszym Sympatykom, którzy klikali w Internecie na naszą propozycje projektu „Kawiarnia Kulturalna dla Wrzeszcza”. Zdobyliśmy 4 153 tj. 47,5% wszystkich głosów oddanych w Gdańsku, prawie dwa razy więcej niż drugi projekt.

Konkurs „Aktywni seniorzy”

Konkurs „Aktywni seniorzy” zorganizowany został po raz ósmy. To wspólna inicjatywa Miasta Gdańsk i Regionalnego Centrum Wolontariatu.

Dawid Jastrzębski, prezes Regionalnego Centrum Wolontariatu. – Celem tego konkursu jest nagrodzenie najaktywniejszych seniorów i tych, którzy swoimi działaniami pozytywnie na nich wpływają. To osoby, które swoim doświadczeniem i umiejętnościami dzielą się z innymi. W tym konkursie chodzi też o to, by pokazać, że inicjatywa senioralna jest bardzo ważna, że każdy może stworzyć coś swojego i zaangażować w to seniorów. Dzięki temu w naszym mieście aktywizuje się coraz większą grupę ludzi. W Gdańsku mamy też więcej miejsc, gdzie seniorzy mogą się spotkać, gdzie organizowane są dla nich przeróżne wydarzenia, warsztaty.

W ramach konkursu kapituła przyznała w tym roku nagrody w czterech kategoriach:
• Aktywny Senior
• Aktywna Seniorka
• Inicjatywa Senioralna
Miejsce Przyjazne Seniorom

Aktywny Senior 2020 – Włodzimierz Dębski
Włodzimierz Dębski od wielu lat pracuje na rzecz integracji seniorów, a także osób w młodszym wieku, w tym niepełnosprawnych. Pan Włodzimierz jest organizatorem ponad stu wydarzeń kulturalnych o charakterze muzycznym. Kulturalną działalność prowadził z powodzeniem od 2011 roku w ramach Cafe Alegoria w Gdańsku.
W tym roku nieco inaczej podeszliśmy do tego konkursu, dlatego, że grupa dla której ten konkurs jest organizowany, jest grupą najbardziej narażoną – dodaje Dawid Jastrzębski. – Tym razem konkurs odbył się zdalnie – przyjęliśmy wnioski, kapituła wybrała laureatów, a nagrody zostały dostarczone bezpośrednio do ich domów.

Razem wizyt na stronie: 12941