DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA I PUBLIKACJE

Jedną z najważniejszych i najbardziej satysfakcjonujących działań w mojej pracy były i są nadal  wszelkiego rodzaju szkolenia.

Opracowałem i prowadziłem wiele szkoleń na 12 rodzajach kursów związanych głównie dotyczących systemów zarządzania jakością serii ISO 9000, oraz bezpieczeństwa antykorupcyjnego zgodnie z ISO 37001, a także technik windykacyjnych.

Łącznie przeszkoliłem ponad 2 000 osób.

Wykłady i kursy prowadziłem w szkolnictwie zawodowym od 1971 do 1977r. z zakresu chłodnictwa i klimatyzacji.  Prowadziłem  na Wydz. Mechanicznym  w ramach kursów podyplomowych „Zespołu Inżynierii Jakości i Metrologii”, Politechniki Gdańskiej, szkolenie w zakresie systemów serii ISO 9000 i ISO 27001, a także w Agencji Rozwoju Pomorza w Gdańsku w zakresie systemów zarządzania jakością.

Najważniejsze kursy to:

1. Uprawnienia  auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością na bazie normy ISO 9001:2015. 

2. Doskonalenie systemu zarządzania jakością  na podstawie norm ISO 9001:2009 oraz  ISO 9004:2001. 

3. Problemy bezpieczeństwa organizacji oraz osobistego kadry kierowniczej  na tle typowych zaniechań i błędów  w  zarządzaniu organizacją. 

4. Bezpieczeństwo informacji i zarządzanie oprogramowaniem jako  element zarządzania jakością w  firmie  na bazie normy  ISO 27001:2005.

5. Ochrona bezpieczeństwa informacji a polityka personalna organizacji.

6. System zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001:2005.

7. Nowoczesne metody zabezpieczania autentyczności dokumentów i przesyłania informacji na bazie normy ISO 27001:2005.

8. Podpis elektroniczny jako podstawa bezpieczeństwa informacji przesyłanej drogą elektroniczną.

9. Efektywne zarządzanie kompetencjami i talentami w organizacji.

10.Techniki i sposoby skutecznych negocjacji windykacyjnych.

11. Zagrożenie   korupcyjne  dla organizacji  i  firm  wszystkich typów  oraz organizacji pozarządowych.

12. Budowanie systemu antykorupcyjnego dla organizacji  i  firm  wszystkich typów  oraz organizacji pozarządowych.

Ten ostatni kurs jest dla mnie na dzień dzisiejszy najbardziej ważny dla firm. Przygotowane bowiem rozwiązania prawne są w ostatniej fazie procedowania, a jak wejdą w życie to praktycznie w każdej organizacji nie tylko gospodarczej trzeba będzie mieć przysłowiowe „oczy dookoła głowy”. Szczegółowo wskaże jego ważność w rozdziale STREFA FIRM.

Publikacje

Prezentowałem swoje doświadczenia w formie referatów na konferencjach:

1. w Sofii  – „Współpraca drobnej  wytwórczości Polski i Bułgarii – możliwości wymiany doświadczeń oraz  kooperacji” (1986).

2. na III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Inżynieria Jakości ‘05” (wrzesień 2005) w Gdańsku organizowanej przez  Politechnikę Gdańską, Wydział Mechaniczny   – 2 referaty:

  • „Identyfikacja postaw pracowników jako kluczowy  element procesu wdrażania systemu jakości w małym  przedsiębiorstwie.  Studium przypadku”,
  • „Porównanie doświadczeń we wdrążaniu systemów jakości  w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce i Wielkiej Brytanii.

3. na V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Inżynieria Jakości ‘09” (wrzesień 2009) w Gdańsku organizowanej przez  Politechnikę Gdańską, Wydział Mechaniczny   –  referat:

  • Rola kształtowania się postaw kadry kierowniczej średniego szczebla w doskonaleniu systemu zarządzania jakością na przykładzie organizacji branży hotelarskiej”.

4. na sesji Rady Seniorów w Gdańsku przy Prezydencie Miasta Gdańsk, (2019).
„Geneza i działalność  Klubu Kultury Alegoria”. 

Razem wizyt na stronie: 12935