NOWE KIERUNKI ROZWOJU KADR DLA PODNIESIENIA JEJ MERYTORYCZNEJ WARTOŚCI I KOMPETENCJI

Przedstawiłem w poprzednim wpisie zestawienie ważniejszych warunków wewnętrznych w firmie oraz obiektywnych zewnętrznych,  wpływających już dzisiaj oraz w najbliższej przyszłości  na planowanie polityki kadrowej w każdej firmie. Jestem pewien, że każde Najwyższe Kierownictwo  zdaje sobie sprawę z ewentualnych braków kompetencyjnych aktualnie zatrudnionych pracowników i  przydatnych w przyszłości. Dotyczy to zarówno kompetencji twardych jak   i miękkich.  Aby realizować doskonalenie kadry bądź jej przebudowanie, uzupełnienie, jednym słowem jej  rozwój …

O ZMIANACH NA RYNKU PRACY ORAZ NOWYCH KIERUNKACH ROZWOJU KADRY DLA PODNIESIENIA JEJ MERYTORYCZNEJ WARTOŚCI I KOMPETENCJI.

Dzisiaj przedstawiam moim zdaniem zestawienie ważniejszych warunków wewnętrznych w firmie oraz obiektywnych zewnętrznych,  wpływających już dzisiaj oraz w najbliższej przyszłości, na planowanie polityki kadrowej.  Uwzględnienie ich jest warunkiem opracowania, przyjęcia  i realizacji adekwatnej do potrzeb firmy polityki kadrowej na dziś i w przyszłości, rozwoju pracowników obecnych i nowych. Na pewno nie wymienię wszystkich, ale moim zdaniem na pewno te, które warunkują trafność wyboru. Zarówno Najwyższe Kierownictwo firm jak i menedżerowie zdają…

PRZEWIDYWANE KIERUNKI ZMIAN W OTOCZENIU FIRMY, KTÓRE NALEŻY UWZGLĘDNIAĆ PRZY WYCHODZENIU Z KRYZYSU PO PANDEMII

Zgodnie z zapowiedzią w tej wypowiedzi opiszę przewidywane kierunki rozwoju otoczenia firmy, oraz  aby lepiej zrozumieć nowe powiązania i ich wpływ na rozwój firmy. Moje przemyślenia o kierunkach zmian oparłem głównie na wypowiedziach  dr Agnieszki Polkowskiej  oraz Joanny Skompskiej.  Ekspertki prowadziły ciekawą dyskusję  na platformie KWARANTANNA PROJEKTANTA.  Świat się zmienia nieuchronnie na skutek wymuszonych procesów po pandemicznych. Te procesy są dla gospodarki i społeczeństwa destrukcyjne, ale  też jest wiele pozytywnych zmian.…

PRZYSTOSOWANIE FIRM DO WYJŚCIA Z KRYZYSU SPOWODOWANEGO PANDEMIĄ

Nie jest odkryciem stwierdzenie, że KRYZYSY ZMIENIAJĄ GOSPODARKĘ. Jednak w dzisiejszych czasach charakteryzujących się wysokim stopniem globalizacji, cyfryzacji, szybkich powiązań ułatwiających przepływ informacji, łatwiej przewidzieć zmiany. Praktycznie wszystkie strony biorące udział w procesach politycznych, gospodarczych oraz powiązanych procesach społecznych dysponują ogromem informacji o przewidywanych zmianach i tendencjach bezpośrednio po pandemii. Dotyczy to także tendencji długofalowych, bazujących na danych statystycznych czy przewidywaniach praktyków, a także naukowców. Do przyczyn i skutków…

TECHNIKI I SPOSOBY SKUTECZNYCH NEGOCJACJI WINDYKACYJNYCH

Krótko po uruchomieniu strony miałem kilka telefonów dotyczących skutecznych negocjacji windykacyjnych. Było to dla mnie zaskoczeniem, gdyż byłem pewien, że nie jest to najważniejszy temat dla firm. Jednak się myliłem. Prośba moich sympatycznych gości musi być spełniona i to do razu. Tak więc ten temat należy rozpatrzyć w pogrupowaniu działań na 5 etapów. 1. Wstępny – przygotowujący działania windykacyjne. 2. Przygotowanie procesu windykacji 3. Działania windykacyjne – wybór metody…

NOWA ROLA I UPRAWNIENIA UOKiK

24 lipca 2020 r w życie weszły nowe przepisy dotyczące kontroli inwestycji, umożliwiające Prezesowi UOKiK ochronę podmiotów kluczowych mających siedzibę  w Polsce. To nowe przepisy są częścią rządowej Tarczy Antykryzysowej 4.0. W związku z sytuacją pandemiczną i sytuacją gospodarczą nowe prawo ma chronić przejęcie spółek polskich ważnych dla bezpieczeństwa i zdrowia publicznego. Pamiętać należy, że już 12 grudnia 2017 r rozporządzeniem Nr 2017/2394 Parlament Europejski i Rada Europejska…

NAJWIEKSZE ZAGROŻENIE DZISIAJ – KORUPCJA

Pragnę menedżerom na bazie swojego doświadczenia, kryzysu wynikającego z panującej pandemii koronawirusa COVID-19, obowiązujących przepisów prawnych oraz nowych już przygotowanych do wdrożenia, przybliżyć temat zagrożeń korupcyjnych na jakie narażone są organizacje gospodarcze, urzędy samorządowe, pozarządowe i inne. Mogę pomagać przy opracowaniu i wdrożeniu systemu antykorupcyjnego. Bardzo dużo elementów takiego systemu już w gospodarce obowiązuje. Przygotowane do wdrożenia przepisy zobowiązywać będą do obowiązkowego opracowania i wdrożenia takiego systemu…

ZAKRES I TEMATYKA STREFY DLA FIRM

W tej sferze chcę przedstawiać  menedżerom i ich firmom problemy oraz zasadzki na jakie są oni narażeni. Trudna sytuacja w kraju i na świecie ze względu na panująca pandemię oraz głębokie przemiany społeczne niezależne od tej sytuacji zdrowotnej,  powodują powstanie bardzo wielu zagrożeń dla prawidłowego funkcjonowania firm. U nas, w Polsce narażeni jesteśmy na często zaskakujące sytuacje spowodowane nie tylko w/w powodami, ale także decyzjami politycznymi. Niedawno Wicepremier J. Sasin powiedział: ” Polski kapitał prywatny…

Razem wizyt na stronie: 12939