NOWA ROLA I UPRAWNIENIA UOKiK

24 lipca 2020 r w życie weszły nowe przepisy dotyczące kontroli inwestycji, umożliwiające Prezesowi UOKiK ochronę podmiotów kluczowych mających siedzibę  w Polsce. To nowe przepisy są częścią rządowej Tarczy Antykryzysowej 4.0. W związku z sytuacją pandemiczną i sytuacją gospodarczą nowe prawo ma chronić przejęcie spółek polskich ważnych dla bezpieczeństwa i zdrowia publicznego.

Pamiętać należy, że już 12 grudnia 2017 r rozporządzeniem Nr 2017/2394 Parlament Europejski i Rada Europejska zobowiązała organa krajowe państw unijnych do współpracy odpowiednich organów w zakresie egzekwowania  ochrony konsumentów i implementowała je do przepisów miejscowego porządku prawnego.

Informacje o tych zmianach były przekazywane społeczeństwu w kilku artykułach w 2020 i 2021 r. Razem pełna treść nie napawa optymizmem, Dlaczego po zastanowieniu postanowiłem przekazać swoje przemyślenia menedżerom i ich firmom, bo nowe kłopoty jakie mogą się niebawem pojawić.

Wprawdzie w/w akty prawne dotyczą i są adresowane do dużych firm, ale…. No właśnie, ale jak zwykle nasze władze wykorzystały sytuację i w ramach nowych przepisów, pojawiają się zagrożenia dla dużych, średnich, a nawet małych firm.

Tak samo jak w zakresie korupcji, Obowiązek budowy systemu jest dla firm zatrudniających ponad 50 osób, ale w firmach mniejszych  powiązanych współpracą, to one też muszą mieć rozwiązania systemowe, ale mniejsze odpowiednie dla ich wielkości.

A więc do rzeczy.

  1. Prezesowi UOKiK dano szerszy dostęp do informacji posiadanych przez organy publiczne. Oznacza to wgląd we wszelkie informacje dotyczące przepływów środków finansowych oraz osób w nie zaangażowanych.

  2. Obowiązujący aktualny przepis o instytucji „tajemniczego klienta”, który nie miał możliwości faktycznego dokonania zakupu, został mocno zmieniony.

    Po wprowadzeniu ustawy kontrolerzy nie tylko będą mogli sfinalizować zakup towaru /usługi, ale wykonywać tą czynność z zastosowaniem ukrytej lub przybranej tożsamości. Będą mogli posługiwać się fałszywymi dokumentami tożsamości, których wykonanie należeć będzie do ABW.

  3. Prezes UOKiK ma możliwość nakazania określonych czynności względem danej strony internetowej. Katalog czynności jest tak sformułowany, że praktycznie jest nieograniczony. Używa się sformułowania „…w szczególności”

  4. Nakazanie zamieszczenia ostrzeżenia dla konsumentów wchodzących na stronę internetową, a także polecenie usunięcia treści, ograniczenia dostępu lub nawet wyłączenia oznaczonego serwisu oraz nakaz usunięcia domeny internetowej.

  5. Dodatkowe uprawnienia dla Prezesa UOKiK w zakresie przeszukiwań w siedzibach sprawdzanych przedsiębiorstw. Do tej pory UOKiK prosił jedynie  o wgląd do dokumentów.

Urząd przeprowadza dużą akcję dotyczącą wykrywania niedozwolonych porozumień, które ograniczają konkurencję i przynoszą szkodę klientom. Wyraźnie w tym programie wprost wskazuje, że liczy na SYGNALISTÓW, którzy dostarczą sekretnych ustaleń. Określono kto może być sygnalistą, tryb kontaktu, granice anonimowości i wyszczególniono jakie praktyki można zgłaszać.

Znając nie jeden przypadek działania sygnalistów, moim zdaniem trzeba się w firmach przygotować na niespodzianki z  strony UOKiK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Razem wizyt na stronie: 12960