TECHNIKI I SPOSOBY SKUTECZNYCH NEGOCJACJI WINDYKACYJNYCH

Krótko po uruchomieniu strony miałem kilka telefonów dotyczących skutecznych negocjacji windykacyjnych. Było to dla mnie zaskoczeniem, gdyż byłem pewien, że nie jest to najważniejszy temat dla firm. Jednak się myliłem. Prośba moich sympatycznych gości musi być spełniona i to do razu.

Tak więc ten temat należy rozpatrzyć w pogrupowaniu działań na 5 etapów.

1. Wstępny – przygotowujący działania windykacyjne.

2. Przygotowanie procesu windykacji

3. Działania windykacyjne – wybór metody

4. Przeprowadzenie działań windykacyjnych

5. Ocena i zakończenie procesu windykacji.

Polecamy takie przeszkolenie dla kadry kierowniczej, służb handlowych i finansowych oraz specjaliści urzędów administracji publicznej, przedsiębiorstw i instytucji, niezależnie od branży, wielkości i formy organizacyjnej.

ETAP  I            

Celem tego etapu jest zwrócenie uczestników kursu na właściwe przygotowanie i zabezpieczenie firm przed kłopotami finansowymi z tytułu zaległości płatniczych od kontrahentów, a także zapoznanie z technikami oraz sposobami skutecznych negocjacji windykacyjnych.

Etap ten obejmuje:

1. Wprowadzenie w problematykę praktycznych aspektów windykacji.

Specyfika działań windykacyjnych.

Wybranie i omówienie jednej z poniższych technik (metody – zalety, wady):

a – Działaj szybko

b – Działaj aktywnie

c – Działaj nieuchronnie

d – Wywieraj presję

e – Nie przywiązuj wagi do wymówek dłużnika

f –  Nie daj się sprowokować

g – Działaj według planu

h – Bądź czujny

i – Zdobywaj informację

j – Nie stosuj zasad, jeżeli się to opłaca.

ETAP II

W etapie tym w zależności od charakteru i rodzaju dłużnika jest wybranie strategii i techniki oraz sposobu negocjowania należności, przeprowadzenie ćwiczenia praktycznego, sposobu zachowania, dobór słownictwa, kultura zachowania itp.

Ważne jest też zweryfikowanie informacji o dłużniku i wartości długu.

ETAP III

Realizacja działań windykacyjnych oraz bieżący stały nadzór nad procesem windykacji.

Okresowe aktualizowanie wielkości zadłużenia i analiza skuteczności strategii wraz z jej ewentualną modyfikacją. 

  1. Działania windykacyjne.

  2. Prognozy postępowania egzekucyjnego  przez komornika.

  3. Zbycie wierzytelności w toku egzekucji.

  4. Najczęstsze błędy popełniane w procesie realizacji  polityki windykacyjnej.

ETAP V

Podsumowanie dotychczasowych działań            

1. Ocena osiągnięcia założonego celu windykacyjnego.

2. Prognozy postępowania egzekucyjnego  przez komornika.

3. Zbycie wierzytelności w toku egzekucji.

4. Oraz najczęstsze błędy popełniane w procesie realizacji  polityki windykacyjnej.

Jestem przekonany, że dla wielu menedżerów problem dłużników jest jednym z tematów spędzających sen z oczu nocą. Wiadomo,  nie wszyscy dłużnicy chcieli oszukać i mają swoje kłopoty. Jednak często nie mają odwagi przyznać się do tego rodzaju kłopotu rzeczywistego oraz  spokojnie rozmawiać z kontrahentem. Nie mam na myśli tutaj przysłowiowego” Panie zalegają mi i co ja mam zrobić? Nie mam i już” Można też sprzedać zadłużenie. Jednak jak znam ten rynek, to osiągnięcie 20%  wartości długu jest wielkim sukcesem. Warto się samemu trochę pomęczyć, a efekt może być zaskakujący.

Jak ktoś ma pytania to odpowiem na każdy problem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Razem wizyt na stronie: 10669