BUDOWA ZESPOŁU

Ostatnio miałem możliwość zapoznania się z elementami niezbędnymi do efektywnej współpracy, budowania zespołu, w nowym ujęciu. Zaciekawiło mnie to, i uznałem że jest to bardzo ważny składnik zarządzania do tego stopnia, że postanowiłem przeskoczyć w prezentowanej „10” do pytania dziewiątego:

 Czy potrafię zbudować zespół współpracowników, którzy mogą być pomocni w realizacji mojej zaplanowanej ścieżki rozwoju zawodowego wraz rozwojem firmy?

   Wszystkie moje zawodowe sukcesy, a było ich wiele i w różnym wymiarze oraz formie zawsze miały swoją podstawową wartość – JEDNOŚĆ ZESPOŁU. Moje realizowane pomysły miały wsparcie dobrze dobranego zespołu z którym łączyły mnie zawsze stosunki koleżeńskie. Sukces był wspólny. To był proces realizacji etapowy, od mojego pomysłu, poprzez przekazanie zadań zespołowi współpracowników, zebranie ich uwag, wprowadzenie korekt i realizacja ustaleń. 

   Nie zawsze udawało mi się zebrać odpowiedni zespół i wtedy efekty wdrożone nie były sukcesem, a były wręcz porażką. Dzisiaj z perspektywy minionego czasu wiem, że nie zawsze umiałem odpowiednio dobrać pracowników i/lub wpłynąć na nich, przekonać do realizacji zadań. Podkreślam

 PRZEKONAĆ, a nie poleceniem WYKONAĆ.  

    Dlatego dzisiaj ten fragment Strefy Menedżera poświęcam elementom jakie musi uwzględnić przywódca dobierając pracowników lub jak ich przekonywać uwzględniając  osobisty charakter, a nie tylko merytoryczne umiejętności.

Pierwsza cecha menedżera to umiejętność gospodarowania własnym czasem. Musi mieć świadomość, ile minimum czasu trzeba poświęcić współpracownikom dla wszechstronnego zrozumienia realizacji celu – zadania jakie stawia się współpracownikom.  

Przy określaniu ilości czasu uwzględniamy sumę minut w czasie, których podsumowujemy pełną wiedzę jaką mamy o każdym pracowniku, jaką postawę w pracy sobą prezentuję, jakie ma wartości i jakie ma wady.

  Jest to ważne, bo jak widzimy w opublikowanych w 2017 r badań Instytutu Gallupa, aż 70% pracowników nie angażuje się w pełni w obowiązki zawodowe. Grupa ta aktywnie – świadomie wyłącza się z pracy. Pracują od – do i do domu.  Postawą swoją pokazują, że gardzą wykonywaną pracą lub w najlepszym przypadku jest im ona obojętna. Wpływa to na dobry nastrój w środowisku pracy, obniżenia morale i kwestionuje się wszystko dookoła.

  Kolejne dane tego badania to zaskakujące, że aż 83% pracowników odczuwa stres.

Pracownicy w zależności od sytuacji lub nastroju prezentują wtedy cztery rodzaje postaw:

 • walki (walka o swoją pozycję w firmie, nie zawsze fajnymi sposobami, walka z wykonywanym zadaniem, walka z szefostwem, walka z dostawcą, itp.)
 • ucieczki (chowanie się za każdą możliwą zasłonę, wykonywanie zadań bezmyślnie, duży stres i prowadzi do zwolnienia się z pracy)
 • zastygnięcia (niezdecydowani czy walczyć, czy uciekać, najlepiej przeczekać stresującą sytuację)
 • kamuflażu ( pokazywanie swojej postawy jakiej oczekuje szef, dostosowanie się do sytuacji nawet kilka razy dziennie w zależności który szef jest blisko).

Istotna jest też dla menedżera informacja jaką najważniejszą motywację ma dany pracownik. Która jest najsilniejsza – czy wewnętrzna, czy zewnętrzna. O tych motywacjach napiszę w kolejnej odsłonie.

Na koniec tego rozdziału w STREFIE MENEDŻERA przedstawiam kolejne trzy dziesiątki, które mogą być wskazówkami w czasie realizacji zadań zespołowo. Te dziesiątki opracowałem na bazie zasad D. Petersena.

10  ZASAD  POSTĘPOWANIA  MENEDŻERÓW  PRZY STOSOWANIU PRACY ZESPOŁOWEJ

                                                (Na bazie zasad D. Petersena )

 1. Poznać dokładnie kandydatów do pracy w zespołach.

 2. Przy doborze członków zespołu uwzględniać  nie tylko umiejętności zawodowe ale także umiejętność pracy w zespole.

 3. Należy uczynić wysiłek aby udowodnić ludziom, że ich się nie lekceważy a wręcz odwrotnie.

 4. Programy twórczego zaangażowania należy wprowadzać stopniowo.

 5. Na  ile możliwe, ujawnić członkom zespołu dane finansowe o firmie.

 6. Podkreślać, że naczelnym zadaniem pracy zespołowej jest stałe podnoszenie jakości szeroko rozumianej we wszystkich etapach działania firmy.

 7. Uświadamiać, że każda poprawa jakości to znaczne obniżenie kosztów we wszystkich obszarach działania firmy.

 8. Pilnować przestrzegania ustalonych terminów wykonania prac przez zespół.

 9. Należy śledzić  wysiłki członków zespołu i nagłaśniać sukcesy.

 10. Odpowiedzialni członkowie kierownictwa powinni spędzać możliwie dużo czasu na rozmowach z członkami zespołów i na bieżąco orientować się w ich pracy.

10. ZALET PRACY ZESPOŁOWEJ

1. Interdyscyplinarność pracy zespołowej.

2. Wiedza fachowa członków zespołu.

3. Znajomość technik pracy zespołowej.

4. Brak konfliktów personalnych w grupie.

5. Silne więzi koleżeńskie.

6. Przestrzeganie tych samych norm

7. Swoboda w wymianie informacji.

8. Istnienie wspólnego języka.

9. Podnoszenie się kwalifikacji poszczególnych członków zespołu.

10. Duża efektywność końcowa pracy zespołowej.

10  WAD  ZESPOŁOWEGO  ROZWIĄZYWANIA  PROBLEMÓW

 1. Przedwczesne decyzje – często zostaje przyjęte rozwiązanie, które najczęściej uzyskało największe lub najszybsze poparcie zespołu, następne nie są już rozpatrywane.

 2. Przyjmowane rozwiązania zgodne są z tradycyjnym sposobem myślenia niż rozwiązania nowatorskie.

 3. Zdominowanie zespołu przez jedną osobę – formalny lub nieformalny przywódca ma silny wpływ na wynik, choć jego umiejętności mogą być najsłabsze w zespole.

 4. Sprzeczne rozwiązania wariantowe mogą być odbiciem konfliktów personalnych.

 5. Może wygrać rozwiązanie nie najlepsze, ale będące odbiciem ambicji jednego lub kilku członków zespołu.

 6. Wcześniejsze angażowanie się konflikty personalne osłabia lub wręcz uniemożliwia bezstronnego szukania argumentów.

 7. Szukanie jedynie argumentów na poparcie swojej propozycji i dla obrony swojej pozycji w zespole.

 8. Decyzje zespołowe zajmują więcej czasu i są kosztowniejsze niż decyzje indywidualne, choć są od nich skuteczniejsze.

 9. Konkurencja między zespołami uniemożliwiająca współpracę pomiędzy nimi.

 10. Konieczność istnienia koordynatora współpracy pomiędzy zespołami realizującymi cele częściowe dla osiągnięcia w terminie celu głównego. 

 Na koniec jedna ważna uwaga:

Koncentracja na dobrym doborze współpracowników, zaangażowanych, lojalnych i otwartych na rozwiązywanie wspólne problemów jest bardzo ważna.

Szczególnie jak przeprowadzimy konfrontację z wdrażanymi przepisami i rolami  przewidzianymi dla                       

                                                          SYGNALISTÓW

 o których piszę w SFERZE FIRM.

Panowie Menedżerowie – warto się zastanowić.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Razem wizyt na stronie: 12952