DZISIEJSZE PROBLEMY I ICH ROZWIĄZYWANIE PRZEZ MENEDŻERÓW

Jest takie powiedzenie – obyś żył w ciekawych czasach. Patrząc wokół nas na otoczenie, pod każdym względem chyba powiedzenie się sprawdza. Jednak nigdy nie przypuszczałem, że nastąpi taki proces zmian tak szybko, wręcz gwałtownie. Nie przypuszczałem, że nasze życie zostanie też tak mocno i głęboko przeorane. Dotyczy to każdej sfery życia osobistego, zawodowego czy społecznego. Szybko rozwijająca się nauka i procesy technologiczne spowodowały niesamowity rozwój komunikacji międzyludzkiej. Wystarczy…

JAK OCHRONIĆ I ROZWINĄĆ FIRMĘ W DZISIEJSZYCH KRYZYSOWYCH CZASACH

Ostatni felieton przekazałem Wam miesiąc temu. Planowałem napisać szybciej. Nawet już miałem szczegółowy zarys, ale dynamika pojawiania się istotnych dla działań menedżerskich  nowych faktów, z różnych sfer jest ogromna. Trudno było niektóre wnioski przekazywać, bo już należało przemyśleć inne podejście i pojawiające się nowe warunki, zmieniające perspektywę planów. Na podstawie dzisiejszych informacji zaczynam być bardzo, ale to bardzo ostrożnym optymistą, że mocno istotnych wydarzeń…

WYTYPOWANIE NAJWAŻNIEJSZEGO NA DZISIAJ PROBLEMU DLA FIRMY LUB MENEDŻERA

W ostatnim swoim felietonie wyraziłem zaniepokojenie i starałem się zrozumieć dlaczego współcześni menedżerowie tak mało czasu poświęcają na myślenie o przyszłości firm, którymi zarządzają. Zrozumiałe, że ich uwaga jest skoncentrowana głównie na problemach i zadaniach bieżących na dziś i na jutro. Jednak jak obserwuje się otoczenie nie tylko gospodarcze, ale i społeczne, kulturalne, naukowe, oświatowe i każde inne, które wpływa na nasze życie, zawodowe oraz osobiste, to rodzi się w perspektywie dalszej, kilku lat, wiele…

TRUDNE WYBORY DZISIEJSZEGO MENADŻERA

Znowu organizm mój robił mi psikusa zdrowotnego. Jednak przy pomocy kardiologów ze Szpitala św. Wojciecha na Zaspie jestem znowu w formie, gdyż rozwiązali zagadkę mojego stanu zdrowia. Są wspaniali i jeszcze raz im dziękuję. Czuję się już super i mam ogromne zasoby energii do wykorzystania. Jednak zgodnie z jedną z moich maksym życiowych, ta kilkutygodniowa przerwa ma swoje i dobre strony. Miałem leżąc wiele czasu  na przemyślenie nie tylko mojego działania, ale także  wszelkich uwarunkowaniach jakie dzisiaj wpływają na prowadzenie działalności…

PRZYPOMNIENIE O SZKOLENIU O SYGNALISTACH

Szanowni Państwo Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci, Prezesi Właściciele firm. Tydzień temu wysłałem w imieniu MULTICERT Sp. z o.o. zaproszenie na kurs “SYGNALISTA W FIRMIE LUB URZĘDZIE elementem systemu antykorupcyjnego”. Szkolenie, które poprowadzę jest objęte patronatem Pracodawców Pomorza. W nawiązaniu do niego dzisiaj uprzejmie bardzo proszę o zapoznanie się z szczególnymi problemami jakie rozwinę bardziej szeroko, ze względu na kilkanaście pytań telefonicznych od pracowników zatrudnionych w urzędach gminnych i miejskich. Zmniejszę na szkoleniu do minimum zakres…

NOWE TRENDY ROZWOJOWE FIRM NA
TLE PROGNOZ PRZEDSTAWIONYCH
PRZEZ PROF. W. ORŁOWSKIEGO

Ze względów zdrowotnych musiałem zmniejszyć aktywność na mojej stronie www. Jednak czas nie stoi w miejscu, a nowe wyzwania czekają z niecierpliwością, a jak to mówią, „ciągnie naturę do lasu”. Wracam więc do mojej pasji z kilku powodów. Pierwsza grupa to gwałtowne zmiany na rynkach zagranicznych i krajowym, a szczególnie lokalnym, spowodowane sytuacją w czasie trwania pasywnego pandemii, tuż przed wzrostem czwartej fali oraz wzmożeniem zachorowań i grożących konsekwencjami. Druga grupa powódów to wnioski z jednego z ważnych wydarzeń jakie…

NOWE KIERUNKI ROZWOJU KADR DLA PODNIESIENIA JEJ MERYTORYCZNEJ WARTOŚCI I KOMPETENCJI

Przedstawiłem w poprzednim wpisie zestawienie ważniejszych warunków wewnętrznych w firmie oraz obiektywnych zewnętrznych,  wpływających już dzisiaj oraz w najbliższej przyszłości  na planowanie polityki kadrowej w każdej firmie. Jestem pewien, że każde Najwyższe Kierownictwo  zdaje sobie sprawę z ewentualnych braków kompetencyjnych aktualnie zatrudnionych pracowników i  przydatnych w przyszłości. Dotyczy to zarówno kompetencji twardych jak   i miękkich.  Aby realizować doskonalenie kadry bądź jej przebudowanie, uzupełnienie, jednym słowem jej  rozwój …

O ZMIANACH NA RYNKU PRACY ORAZ NOWYCH KIERUNKACH ROZWOJU KADRY DLA PODNIESIENIA JEJ MERYTORYCZNEJ WARTOŚCI I KOMPETENCJI.

Dzisiaj przedstawiam moim zdaniem zestawienie ważniejszych warunków wewnętrznych w firmie oraz obiektywnych zewnętrznych,  wpływających już dzisiaj oraz w najbliższej przyszłości, na planowanie polityki kadrowej.  Uwzględnienie ich jest warunkiem opracowania, przyjęcia  i realizacji adekwatnej do potrzeb firmy polityki kadrowej na dziś i w przyszłości, rozwoju pracowników obecnych i nowych. Na pewno nie wymienię wszystkich, ale moim zdaniem na pewno te, które warunkują trafność wyboru. Zarówno Najwyższe Kierownictwo firm jak i menedżerowie zdają…

PRZEWIDYWANE KIERUNKI ZMIAN W OTOCZENIU FIRMY, KTÓRE NALEŻY UWZGLĘDNIAĆ PRZY WYCHODZENIU Z KRYZYSU PO PANDEMII

Zgodnie z zapowiedzią w tej wypowiedzi opiszę przewidywane kierunki rozwoju otoczenia firmy, oraz  aby lepiej zrozumieć nowe powiązania i ich wpływ na rozwój firmy. Moje przemyślenia o kierunkach zmian oparłem głównie na wypowiedziach  dr Agnieszki Polkowskiej  oraz Joanny Skompskiej.  Ekspertki prowadziły ciekawą dyskusję  na platformie KWARANTANNA PROJEKTANTA.  Świat się zmienia nieuchronnie na skutek wymuszonych procesów po pandemicznych. Te procesy są dla gospodarki i społeczeństwa destrukcyjne, ale  też jest wiele pozytywnych zmian.…

PRZYSTOSOWANIE FIRM DO WYJŚCIA Z KRYZYSU SPOWODOWANEGO PANDEMIĄ

Nie jest odkryciem stwierdzenie, że KRYZYSY ZMIENIAJĄ GOSPODARKĘ. Jednak w dzisiejszych czasach charakteryzujących się wysokim stopniem globalizacji, cyfryzacji, szybkich powiązań ułatwiających przepływ informacji, łatwiej przewidzieć zmiany. Praktycznie wszystkie strony biorące udział w procesach politycznych, gospodarczych oraz powiązanych procesach społecznych dysponują ogromem informacji o przewidywanych zmianach i tendencjach bezpośrednio po pandemii. Dotyczy to także tendencji długofalowych, bazujących na danych statystycznych czy przewidywaniach praktyków, a także naukowców. Do przyczyn i skutków…

Razem wizyt na stronie: 38713