WYTYPOWANIE NAJWAŻNIEJSZEGO NA DZISIAJ PROBLEMU DLA FIRMY LUB MENEDŻERA

W ostatnim swoim felietonie wyraziłem zaniepokojenie i starałem się zrozumieć dlaczego współcześni menedżerowie tak mało czasu poświęcają na myślenie o przyszłości firm, którymi zarządzają. Zrozumiałe, że ich uwaga jest skoncentrowana głównie na problemach i zadaniach bieżących na dziś i na jutro. Jednak jak obserwuje się otoczenie nie tylko gospodarcze, ale i społeczne, kulturalne, naukowe, oświatowe i każde inne, które wpływa na nasze życie, zawodowe oraz osobiste, to rodzi się w perspektywie dalszej, kilku lat, wiele pytań i problemów. Koniecznie należy także uwzględniać wprowadzone już i w najbliższej przyszłości plany administracyjne oraz rozwiązania polityki gospodarczej władzy centralnej i samorządowej.

Moim zdaniem powinniśmy te problemy i w miarę dokładnie zdefiniować i zrozumieć. Piszę „my” bo rozwiązywanie powyższych problemów należy głównie do menedżerów, ale i bardzo dużą rolę mają też do wypełnienia doradcy z różnych dziedzin. Rola doradców jest nie do przecenienia. Wielość i stopień trudności zadań jakie mają na co dzień menedżerowie, uniemożliwia im spokojne śledzenie w wielu źródłach trendów i rozwiązań jakie powinni poznać i przemyśleć. Informacji jest wiele, w różnych miejscach,  o różnym stopniu szczegółowości, napisanych przystępnym językiem dla wszystkich.

Te najważniejsze moim zdaniem wymieniam poniżej w 10 punktach. Kolejność wymienienia należy traktowac jako przypadkową. W każdej firmie, czy urzędzie i każdej innej organizacji to co ja postwiłem na piewrszym miejscu, może być się na ostatnim. Mogą się pojawić też inne problemy, które z moich obserwacji są mniej ważne, czy uciążliwe, a mogą okazać się bardziej  ważne w danej organizacji.

Jednak jako pierwsze zadanie dla każdego menedżera to wykonać  dwie zasadnicze czynności czyli  rozpatrzeć i to w miarę obiektywnie oraz ocenić:

A. siebie i moich najbliższych partnerów w zarządzaniu firmą – jacy jesteśmy, czy potrafimy określić swoje najmocniejsze i najsłabsze strony jako Najwyższe Kierownictwo. To taka samoocena menedżera, lub menedżerów.

B. Trendy rozwoju firm w ramach swojej branży oraz wszystkich branż współpracujących. Oznacza to ocenę koopererantów i dostawców, konieczność  znajomości mocnych oraz słabszych stron.

Na podstawie uważnych obserwacji otoczenia oraz postaw każdego kierownictwa firm moim zdaniem należy rozparzyć te 10 problemów w 3 grupach.

1.1 Sygnalista i jego rola

1.2 Zjawisko korupcji

1.3 Dobór pracowników

2.1 Kierunki rozwoju kadr

2.2 Młode pokolenie

2.3 Pracownik perfekcyjny

3.1 Pandemia

3.2 Problemy windykacji

3.3 Zmiany na rynku pracy

3.4 Okreśenie celów dla zespołów

Sytuacja na rynku pracy, przy jednoczesnych sygnałach w sferze stosunków społecznych, międzyludzkich oraz forsowanych rozwiązaniach organizacyjnych przez przedstawicieli władz wskazuje, że nawet jak pozostawimy trochę na boku problemy w punktach wymienione A oraz B to   moim zdaniem najważniejsze jest  zwócenie uwagi na grupę 1- całą oraz  3.2.

Problem ochrony sygnalistów jest bardzo ważny i już praktycznie obowiązujący. Jest sytuacja kuriozalna, że obwiązuje już od 17 grudnia 2021 Dyrektywa UE ochrony sygnalitów, a w Polsce jeszcze nie ma odpowiednich ustaw. Pamiętać należy, że choć pojęcie sygnalisty już funkcjonuje w polskim systemie prawnym, ale w społecznym powszechnym odczuciu, jest taki pracownik kojarzony z zjawiskiem korupcji. Dyrektywa UE wyraźnie i jednoznacznie okresla, że zakres ochrony sygnalistów dotyczny w każdym przypadku łamania obowiązujących praw oraz obowiązków  wszystkch jakie obowiązują w UE.

W powszechnym odczuciu społecznym postawa sygnalitów kojarzona jest jako równorzędne z donosicielem. Cała istniejąca kampania na rzecz wdrożenia systemu ochrony sygnalitów, głównie w internecie, wskazuje na zakres informacji i zjawisk w organizacjach na jakie należy zwracać uwgę przy zaistnieniu nieprawidłowości. Także w tych informacjach, uwypukla się, iż taki parcownik podlega ochronie, a nawet może domagać się odszkodowania od pracodawcy jak uzna, że jest szykanowany.

Ten problem jest też ważny z punktu przeciwdziałania zjawisku korupocji. Sama koruopcja jest zjawiskiem niedocenionym. Problem ten bardzo się rozwinął pod względem form, metod oraz zakresu działania. Coraz częściej występuję ono pośrednio i wieloszczeblowo.

Powyższe zjawiska o jakich wspomniałem zmuszają menedżerów do bardzo dokłanej analizy sytuacji w wielu ważnych punktach organizacji firmy oraz realizowanych procesów statutowych pod względem zatrudniania na nich właściwych i pewnych pracowników. Łatwo bowiem będzie przy jakieś kontrowersyjnej sprawie z pracownikiem spodziewać się przykrych z jego strony kroków wrogich Najwyższemu Kieronictwu.  Nawet jak są to zmyślone sprawy, to do czasu wyjaśnienia menedżerowie stracą dużo czasu i nerwów, a firmy mogą ponieść znaczące straty. Polityka personalna w stosunku do takich miejscach zaczyna być najważniejsza w firmie.

Drugi taki zakres spraw moim zdaniem ważnych, jest sprawa windykacji finansowej z jakimi się styka każda firma. Zaczyna występować podobny problem właściwych pracowników. Dlatego też należy dla odpowiednich pracowników przeprowadzić szkolenia w zakresie techniki  i  sposobów  skutecznych negocjacji  windykacyjnych.

Szczegółowe dalsze uwagi dotyczące punktów 2 i 3 omówię w kolejnym felietonie.

Na koniec dzisiejszego felietonu  jeszcze jedna sprawa, którą obiecałem z mojej strony. Ponieważ w dzisiejszych trudnych czasach, szkolenia tradycyjne praktycznie zamarły ze względów pandemicznych oraz kosztowych, a rozwineły się w internecie, to osobiście bardzo mocno analizowałem skuteczność takiej formy szkolenia. Niestety na bazie mojego wieloletniego  doświadczenia wiem, że forma  internetowa  jest  mało skuteczna. Głownie ze względu na zbbyt mały kontakt wykładowcy z słuchaczem. Szkoleniowiec nie widzi reakcji uczestnika kursu na przedstawione problemy. Nie zawsze też uczestnik chce, albo boi sie po prostu o poruszenie przypadku z jakim spotyka  się lub spotkał w swojej firmie w zakresie omawianego problemu. Niemożliwa jest w takim przypadku szybka wzajemna relacja, ot choćby w przerwie na kawę.  Dlatego z mojej strony proponuje szkolenie tradycyjne, w formie zamkniętej i odbywające się w firmach lub uzgodnionym miejscu, nawet dla kilku osób. Oczywiście za każdym razem uzgadniamy warunki. Jednak na takim szkoleniu w bezpośrednim konkatkcie z pracownikami firmy, można  omówić  wszystkie problemy jakie w danej firmie wystepują , a nie wynosić ich na forum ogółnym.  Proponuje zakres z pkt 1 cały na 3 spotkaniach, oraz  3.2. Gwarantuję skuteczność.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Razem wizyt na stronie: 12956