NAJWAŻNIEJSZE OPRACOWANIA

Doświadczenie:

 • związane z dziedziną organizacji przedsiębiorstw – 49 lat
 • w zakresie zarządzania jakości norm ISO – 18 lat.
  Opracowałem 27 projektów systemów zarządzania jakością w firmach, które zostały wdrożone, a
  2 z nich nagrodzone nagrodami w Pomorskich Wojewódzkich Konkursach Jakości.

  Najważniejsze moje opracowania wykonałem między innymi dla:

 • Stoczni Gdyńskiej – Reorganizacja Służby Pracowniczej, Wydziału Rurowego, Wydziału Mechanicznego, Biura Konstrukcyjno  – Technologicznego,
 • Stoczni Ustka – reorganizacja technicznego i materiałowego zabezpieczenia produkcji, (za ten projekt zespół, którym kierowałem otrzymał nagrodę w 1976r jako najlepszy projekt organizacyjny roku w Zjednoczeniu Przemysłu Okrętowego) ,
 • Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego IZOLACJE w Miszewku, wdrożony System Zarządzania Jakością na bazie norm serii ISO 9000 został nagrodzony  w Wojewódzkim Konkursie Jakości pod patronatem NOT i Marszałka  Województwa Pomorskiego,
 • Agencji HetMan w Gdańsku, wdrożony System Zarządzania  Jakością na bazie norm serii ISO 9001 został  nagrodzony  w  Wojewódzkim Konkursie Jakości pod patronatem NOT i Marszałka Województwa  Pomorskiego, 
 • Hotelu Haffner w Sopocie, wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością na bazie norm serii ISO 9000,  
 • Ośrodka Informatyki. Terenowy Bank Danych Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku,  wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością na bazie norm serii ISO 9000,   
 • Zakładu Obsługi Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, wdrożenie Systemu Zarządzania na bazie norm serii ISO 9000, 
 • Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, dla której przeprowadziłem analizę stanu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej oraz wszystkich podległych  komend miejskich i powiatowych i na tej bazie szkolenie w zakresie normy ISO 9000.
Razem wizyt na stronie: 12949