METODY PRACY

Powodem powstania tej strony jest stan pandemii oraz związane z nią ograniczenia. Przez cały dzień we wszystkich środkach masowego przekazu dominuje kolejna fala. Coraz wyraziste są zagrożenia widoczne już w firmach, ale ciągle pojawiają się nowe problemy, które powinno się zasygnalizować i omówić.

Często możemy przeczytać różne porady i wskazówki jak postąpić np.:

Dr Elżbieta Zubrzycka (psycholog i biolog) tak się wypowiedziała:

 „Nie rozumiem tego strachu. Zamiast się oglądać dookoła człowiek powinien szukać siły w sobie…
…. Jedną z najbardziej zdrowych rzeczy jakie możemy zrobić, to odwrócić uwagę od źródła lęku”

Generalnie się zgadzam, ale… No właśnie, jest jedno ale – nie każdy potrafi sobie sam poradzić, znaleźć w sobie tę siłę, a chyba co najważniejsze nie ma czasu aby spokojnie budować nowe podejście do życia. Jest to bardzo trudne, tym bardziej, że ze wszystkich stron bombardują nas informacje o tragediach, coraz to nowych zakazach oraz konsekwencjach za ich łamanie. Zaczyna działać z wielką siłą czarnowidztwo społeczne.

Jak mówiła W. Szymborska:

Ludzie głupieją hurtowo, ale mądrzeją detalicznie”

Dla przedsiębiorców z kolei musi dać do myślenia wypowiedź J. Gowina – Wicepremiera odpowiedzialnego za gospodarkę

Nie ma wątpliwości, że rywalizacja na rynku stanie się jeszcze bardziej bezwzględna niż wszystko, co znamy z doświadczeń obecnego pokolenia –  mówiąc krótko wygrają ci, którzy maksymalnie ograniczą straty i zainwestują w nowe rozsądnie wybrane obszary”.

Kierując się powyższym podsumowaniem będę starał się bardziej dotrzeć do „ucha menedżerów”, aby się zastanawiali nad koniecznymi zmianami, dodatkowymi i nowymi zabezpieczeniami dla swoich firm i pracowników,

a i także siebie samych. Dla przykładu wymienię tu jedno z wielu zagrożeń: rola sygnalistów w firmach. Dobrze przygotowane procedury i pracownicy mogą być pomocni wszystkim w organizacji. Złe procedury, lub ich brak, nieprzychylni z jakichkolwiek przyczyn  pracownicy mogą bardzo zaszkodzić firmom.

W następnym rozdziale przedstawiam zasady jakimi kieruję się w kontaktach z firmami i ich kierownictwem.

Razem wizyt na stronie: 12929