DZISIEJSZE PROBLEMY I ICH ROZWIĄZYWANIE PRZEZ MENEDŻERÓW

Jest takie powiedzenie – obyś żył w ciekawych czasach. Patrząc wokół nas na otoczenie, pod każdym względem chyba powiedzenie się sprawdza. Jednak nigdy nie przypuszczałem, że nastąpi taki proces zmian tak szybko, wręcz gwałtownie. Nie przypuszczałem, że nasze życie zostanie też tak mocno i głęboko przeorane. Dotyczy to każdej sfery życia osobistego, zawodowego czy społecznego. Szybko rozwijająca się nauka i procesy technologiczne spowodowały niesamowity rozwój komunikacji międzyludzkiej. Wystarczy…

JAK OCHRONIĆ I ROZWINĄĆ FIRMĘ W DZISIEJSZYCH KRYZYSOWYCH CZASACH

Ostatni felieton przekazałem Wam miesiąc temu. Planowałem napisać szybciej. Nawet już miałem szczegółowy zarys, ale dynamika pojawiania się istotnych dla działań menedżerskich  nowych faktów, z różnych sfer jest ogromna. Trudno było niektóre wnioski przekazywać, bo już należało przemyśleć inne podejście i pojawiające się nowe warunki, zmieniające perspektywę planów. Na podstawie dzisiejszych informacji zaczynam być bardzo, ale to bardzo ostrożnym optymistą, że mocno istotnych wydarzeń…

WYTYPOWANIE NAJWAŻNIEJSZEGO NA DZISIAJ PROBLEMU DLA FIRMY LUB MENEDŻERA

W ostatnim swoim felietonie wyraziłem zaniepokojenie i starałem się zrozumieć dlaczego współcześni menedżerowie tak mało czasu poświęcają na myślenie o przyszłości firm, którymi zarządzają. Zrozumiałe, że ich uwaga jest skoncentrowana głównie na problemach i zadaniach bieżących na dziś i na jutro. Jednak jak obserwuje się otoczenie nie tylko gospodarcze, ale i społeczne, kulturalne, naukowe, oświatowe i każde inne, które wpływa na nasze życie, zawodowe oraz osobiste, to rodzi się w perspektywie dalszej, kilku lat, wiele…

TRUDNE WYBORY DZISIEJSZEGO MENADŻERA

Znowu organizm mój robił mi psikusa zdrowotnego. Jednak przy pomocy kardiologów ze Szpitala św. Wojciecha na Zaspie jestem znowu w formie, gdyż rozwiązali zagadkę mojego stanu zdrowia. Są wspaniali i jeszcze raz im dziękuję. Czuję się już super i mam ogromne zasoby energii do wykorzystania. Jednak zgodnie z jedną z moich maksym życiowych, ta kilkutygodniowa przerwa ma swoje i dobre strony. Miałem leżąc wiele czasu  na przemyślenie nie tylko mojego działania, ale także  wszelkich uwarunkowaniach jakie dzisiaj wpływają na prowadzenie działalności…

PRZYPOMNIENIE O SZKOLENIU O SYGNALISTACH

Szanowni Państwo Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci, Prezesi Właściciele firm. Tydzień temu wysłałem w imieniu MULTICERT Sp. z o.o. zaproszenie na kurs „SYGNALISTA W FIRMIE LUB URZĘDZIE elementem systemu antykorupcyjnego”. Szkolenie, które poprowadzę jest objęte patronatem Pracodawców Pomorza. W nawiązaniu do niego dzisiaj uprzejmie bardzo proszę o zapoznanie się z szczególnymi problemami jakie rozwinę bardziej szeroko, ze względu na kilkanaście pytań telefonicznych od pracowników zatrudnionych w urzędach gminnych i miejskich. Zmniejszę na szkoleniu do minimum zakres…

NOWE TRENDY ROZWOJOWE FIRM NA
TLE PROGNOZ PRZEDSTAWIONYCH
PRZEZ PROF. W. ORŁOWSKIEGO

Ze względów zdrowotnych musiałem zmniejszyć aktywność na mojej stronie www. Jednak czas nie stoi w miejscu, a nowe wyzwania czekają z niecierpliwością, a jak to mówią, „ciągnie naturę do lasu”. Wracam więc do mojej pasji z kilku powodów. Pierwsza grupa to gwałtowne zmiany na rynkach zagranicznych i krajowym, a szczególnie lokalnym, spowodowane sytuacją w czasie trwania pasywnego pandemii, tuż przed wzrostem czwartej fali oraz wzmożeniem zachorowań i grożących konsekwencjami. Druga grupa powódów to wnioski z jednego z ważnych wydarzeń jakie…

PRACOWNIK IDEALNY CZY PERFEKCYJNY

W poprzednim rozdziale starałem się zwrócić uwagę menedżerów na kompetencje jakie powinien posiadać pracownik na określonym stanowisku pracy. Jestem przekonany, że takie podejście jest doskonale znane większości kadry kierowniczej. Po prostu w dzisiejszych czasach z największym trudem menedżerowie mogą pozwolić sobie na spokojne analizowanie polityki kadrowej w dowolnym przekroju tematycznym.  Problemem jest brak czasu. Osobiście prowadząc firmę starałem się poświęcać polityce kadrowej możliwie dużo…

DOBÓR PRACOWNIKÓW DO OKREŚLONYCH ZADAŃ

Kadra umiejąca „czytać” swojego szefa jest największym skarbem W poprzednich rozdziałach wspominałem o problemach z jakimi mogą się spotkać menedżerowie przy: budowie zespołu, oddziaływaniu menedżera na budowany zespół, określaniu celów dla zespołów pracowniczych , zarządzaniu czynnikiem ludzkim. Wiem z własnego doświadczenia, że przy realizacji podstawowych zadań statutowych bardzo często nie zawsze się pamięta o tych wymienionych wcześniej problemach. Dzisiaj czasy są jeszcze bardziej trudne…

ZARZĄDZANIE CZYNNIKIEM LUDZKIM

W ostatnim wpisie pt. OKREŚLANIE CELÓW DLA ZESPOŁÓW PRACOWNICZYCH starałem się wyjaśnić dlaczego jednym z podstawowych warunków sukcesu firmy jest określenie wartości merytorycznej oraz charakterologicznej każdego zatrudnionego pracownika. Znajomość dokładna swojej kadry na każdym szczeblu determinuje sposób formułowania celu strategicznego jaki określił zarząd oraz cele pierwszego, drugiego raz dalszych coraz  niższych  szczebli.  W dzisiejszych trudnych czasach jeszcze przed pandemią bardzo istotną charakterystyczną cechą rynku była…

OKREŚLANIE CELÓW DLA ZESPOŁÓW PRACOWNICZYCH

W poprzednich rozważaniach doszliśmy do bardzo ważnego wniosku: trafne i jasne określenie celu jaki musimy osiągnąć jest jednym z podstawowych warunków sukcesu firmy, jego menedżerów i wszystkich pracowników. Co to jest cel? Jest to  na stan pożądany który chcemy osiągnąć, poprzez zmianę stanu wyjściowego, aby  wytworzyć produkt lub wykonać usługę oczekiwaną przez naszego klienta wewnętrznego lub zewnętrznego. Oczywiście musi być to zgodne z obowiązującymi procedurami, przepisami prawa,…

Razem wizyt na stronie: 12932