NOWE KIERUNKI ROZWOJU KADR DLA PODNIESIENIA JEJ MERYTORYCZNEJ WARTOŚCI I KOMPETENCJI

Przedstawiłem w poprzednim wpisie zestawienie ważniejszych warunków wewnętrznych w firmie oraz obiektywnych zewnętrznych,  wpływających już dzisiaj oraz w najbliższej przyszłości  na planowanie polityki kadrowej w każdej firmie. Jestem pewien, że każde Najwyższe Kierownictwo  zdaje sobie sprawę z ewentualnych braków kompetencyjnych aktualnie zatrudnionych pracowników i  przydatnych w przyszłości. Dotyczy to zarówno kompetencji twardych jak   i miękkich.  Aby realizować doskonalenie kadry bądź jej przebudowanie, uzupełnienie, jednym słowem jej  rozwój …

O ZMIANACH NA RYNKU PRACY ORAZ NOWYCH KIERUNKACH ROZWOJU KADRY DLA PODNIESIENIA JEJ MERYTORYCZNEJ WARTOŚCI I KOMPETENCJI.

Dzisiaj przedstawiam moim zdaniem zestawienie ważniejszych warunków wewnętrznych w firmie oraz obiektywnych zewnętrznych,  wpływających już dzisiaj oraz w najbliższej przyszłości, na planowanie polityki kadrowej.  Uwzględnienie ich jest warunkiem opracowania, przyjęcia  i realizacji adekwatnej do potrzeb firmy polityki kadrowej na dziś i w przyszłości, rozwoju pracowników obecnych i nowych. Na pewno nie wymienię wszystkich, ale moim zdaniem na pewno te, które warunkują trafność wyboru. Zarówno Najwyższe Kierownictwo firm jak i menedżerowie zdają…

PRZEWIDYWANE KIERUNKI ZMIAN W OTOCZENIU FIRMY, KTÓRE NALEŻY UWZGLĘDNIAĆ PRZY WYCHODZENIU Z KRYZYSU PO PANDEMII

Zgodnie z zapowiedzią w tej wypowiedzi opiszę przewidywane kierunki rozwoju otoczenia firmy, oraz  aby lepiej zrozumieć nowe powiązania i ich wpływ na rozwój firmy. Moje przemyślenia o kierunkach zmian oparłem głównie na wypowiedziach  dr Agnieszki Polkowskiej  oraz Joanny Skompskiej.  Ekspertki prowadziły ciekawą dyskusję  na platformie KWARANTANNA PROJEKTANTA.  Świat się zmienia nieuchronnie na skutek wymuszonych procesów po pandemicznych. Te procesy są dla gospodarki i społeczeństwa destrukcyjne, ale  też jest wiele pozytywnych zmian.…

PRZYSTOSOWANIE FIRM DO WYJŚCIA Z KRYZYSU SPOWODOWANEGO PANDEMIĄ

Nie jest odkryciem stwierdzenie, że KRYZYSY ZMIENIAJĄ GOSPODARKĘ. Jednak w dzisiejszych czasach charakteryzujących się wysokim stopniem globalizacji, cyfryzacji, szybkich powiązań ułatwiających przepływ informacji, łatwiej przewidzieć zmiany. Praktycznie wszystkie strony biorące udział w procesach politycznych, gospodarczych oraz powiązanych procesach społecznych dysponują ogromem informacji o przewidywanych zmianach i tendencjach bezpośrednio po pandemii. Dotyczy to także tendencji długofalowych, bazujących na danych statystycznych czy przewidywaniach praktyków, a także naukowców. Do przyczyn i skutków…

PRACOWNIK IDEALNY CZY PERFEKCYJNY

W poprzednim rozdziale starałem się zwrócić uwagę menedżerów na kompetencje jakie powinien posiadać pracownik na określonym stanowisku pracy. Jestem przekonany, że takie podejście jest doskonale znane większości kadry kierowniczej. Po prostu w dzisiejszych czasach z największym trudem menedżerowie mogą pozwolić sobie na spokojne analizowanie polityki kadrowej w dowolnym przekroju tematycznym.  Problemem jest brak czasu. Osobiście prowadząc firmę starałem się poświęcać polityce kadrowej możliwie dużo…

DOBÓR PRACOWNIKÓW DO OKREŚLONYCH ZADAŃ

Kadra umiejąca „czytać” swojego szefa jest największym skarbem W poprzednich rozdziałach wspominałem o problemach z jakimi mogą się spotkać menedżerowie przy: budowie zespołu, oddziaływaniu menedżera na budowany zespół, określaniu celów dla zespołów pracowniczych , zarządzaniu czynnikiem ludzkim. Wiem z własnego doświadczenia, że przy realizacji podstawowych zadań statutowych bardzo często nie zawsze się pamięta o tych wymienionych wcześniej problemach. Dzisiaj czasy są jeszcze bardziej trudne…

ZARZĄDZANIE CZYNNIKIEM LUDZKIM

W ostatnim wpisie pt. OKREŚLANIE CELÓW DLA ZESPOŁÓW PRACOWNICZYCH starałem się wyjaśnić dlaczego jednym z podstawowych warunków sukcesu firmy jest określenie wartości merytorycznej oraz charakterologicznej każdego zatrudnionego pracownika. Znajomość dokładna swojej kadry na każdym szczeblu determinuje sposób formułowania celu strategicznego jaki określił zarząd oraz cele pierwszego, drugiego raz dalszych coraz  niższych  szczebli.  W dzisiejszych trudnych czasach jeszcze przed pandemią bardzo istotną charakterystyczną cechą rynku była…

OKREŚLANIE CELÓW DLA ZESPOŁÓW PRACOWNICZYCH

W poprzednich rozważaniach doszliśmy do bardzo ważnego wniosku: trafne i jasne określenie celu jaki musimy osiągnąć jest jednym z podstawowych warunków sukcesu firmy, jego menedżerów i wszystkich pracowników. Co to jest cel? Jest to  na stan pożądany który chcemy osiągnąć, poprzez zmianę stanu wyjściowego, aby  wytworzyć produkt lub wykonać usługę oczekiwaną przez naszego klienta wewnętrznego lub zewnętrznego. Oczywiście musi być to zgodne z obowiązującymi procedurami, przepisami prawa,…

ODDZIAŁYWANIE MENEDŻERA NA BUDOWANY ZESPÓŁ

W poprzednim rozważaniu BUDOWA ZESPOŁU wskazywałem moim zdaniem najefektywniejszy sposób podejścia przy budowie zespołu współpracowników. Zwróciłem też Waszą uwagę na cztery postawy ludzkie w zależności od sytuacji lub nastroju jaki panuje w całej organizacji, czy w jej poszczególnych ogniwach. Dla przypomnienia jest to postawa walki, ucieczki, zastygnięcia i kamuflażu. Zadaniem menedżera jeżeli chce osiągnąć sukces, jest stałe kontrolowanie funkcjonowania zespołów pracowniczych i panujących w nich nastrojów…

BUDOWA ZESPOŁU

Ostatnio miałem możliwość zapoznania się z elementami niezbędnymi do efektywnej współpracy, budowania zespołu, w nowym ujęciu. Zaciekawiło mnie to, i uznałem że jest to bardzo ważny składnik zarządzania do tego stopnia, że postanowiłem przeskoczyć w prezentowanej „10” do pytania dziewiątego:  Czy potrafię zbudować zespół współpracowników, którzy mogą być pomocni w realizacji mojej zaplanowanej ścieżki rozwoju zawodowego wraz rozwojem firmy?    Wszystkie moje zawodowe sukcesy, a było ich wiele i w różnym wymiarze oraz formie…

Razem wizyt na stronie: 12946