TECHNIKI I SPOSOBY SKUTECZNYCH NEGOCJACJI WINDYKACYJNYCH

Krótko po uruchomieniu strony miałem kilka telefonów dotyczących skutecznych negocjacji windykacyjnych. Było to dla mnie zaskoczeniem, gdyż byłem pewien, że nie jest to najważniejszy temat dla firm. Jednak się myliłem. Prośba moich sympatycznych gości musi być spełniona i to do razu. Tak więc ten temat należy rozpatrzyć w pogrupowaniu działań na 5 etapów. 1. Wstępny – przygotowujący działania windykacyjne. 2. Przygotowanie procesu windykacji 3. Działania windykacyjne – wybór metody…

NOWA ROLA I UPRAWNIENIA UOKiK

24 lipca 2020 r w życie weszły nowe przepisy dotyczące kontroli inwestycji, umożliwiające Prezesowi UOKiK ochronę podmiotów kluczowych mających siedzibę  w Polsce. To nowe przepisy są częścią rządowej Tarczy Antykryzysowej 4.0. W związku z sytuacją pandemiczną i sytuacją gospodarczą nowe prawo ma chronić przejęcie spółek polskich ważnych dla bezpieczeństwa i zdrowia publicznego. Pamiętać należy, że już 12 grudnia 2017 r rozporządzeniem Nr 2017/2394 Parlament Europejski i Rada Europejska…

ROLE I ZADANIA MENEDŻERA

W 1975 roku Henry Mintzberg w artykule The Manager’s Job:Folclore and Fact („Harvard Business Review”, July–August 1975) wyróżnił dziesięć podstawowych ról menedżera. Zgrupował je w trzy bloki: interpersonalny, informacyjny i decyzyjny. Role interpersonalne reprezentant – przedstawiciel przedsiębiorstwa, reprezentujący je na zewnątrz organizacji, przywódca – lider wyznaczający cele, menedżer łącznik – osoba odpowiadająca za kontakty z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym przedsiębiorstwa. Role informacyjne monitor – uzyskanie…

NAJWIEKSZE ZAGROŻENIE DZISIAJ – KORUPCJA

Pragnę menedżerom na bazie swojego doświadczenia, kryzysu wynikającego z panującej pandemii koronawirusa COVID-19, obowiązujących przepisów prawnych oraz nowych już przygotowanych do wdrożenia, przybliżyć temat zagrożeń korupcyjnych na jakie narażone są organizacje gospodarcze, urzędy samorządowe, pozarządowe i inne. Mogę pomagać przy opracowaniu i wdrożeniu systemu antykorupcyjnego. Bardzo dużo elementów takiego systemu już w gospodarce obowiązuje. Przygotowane do wdrożenia przepisy zobowiązywać będą do obowiązkowego opracowania i wdrożenia takiego systemu…

ZAKRES I TEMATYKA STREFY DLA FIRM

W tej sferze chcę przedstawiać  menedżerom i ich firmom problemy oraz zasadzki na jakie są oni narażeni. Trudna sytuacja w kraju i na świecie ze względu na panująca pandemię oraz głębokie przemiany społeczne niezależne od tej sytuacji zdrowotnej,  powodują powstanie bardzo wielu zagrożeń dla prawidłowego funkcjonowania firm. U nas, w Polsce narażeni jesteśmy na często zaskakujące sytuacje spowodowane nie tylko w/w powodami, ale także decyzjami politycznymi. Niedawno Wicepremier J. Sasin powiedział: ” Polski kapitał prywatny…

SAMOOCENA MENEDŻERA

Spróbujmy być samokrytyczni i odpowiedzmy sami sobie na pytanie:  Czy mam predyspozycje aby być dobrym menedżerem? Czy jestem dobrym organizatorem?     Czyli, czy potrafię wypracować dobrą strategię rozwoju dla firmy i czy potrafię zorganizować takie warunki oraz system organizacji zarządzania, aby swoją ideę zrealizować efektywnie.   Też kiedyś zadałem sobie te pytania, a uzyskane odpowiedzi w miarę obiektywnie zobrazowały moje przygotowanie do tej roli lidera. Zestawiłem te pytania w kolejną dziesiątkę.…

KTO JEST MENEDŻEREM

W czasie moich prac jako doradcy organizacyjnego spotkałem się z różnym podejściem                       i rozumieniem pojęcia roli menedżera w firmie. Obojętnie, czy tą rolę pełnił właściciel, czy członkowie zarządu firm.    Ten stan świadomości osób kierujących firmami powoduje, iż na początek przedstawiam przyjęte określenia w systemach zarządzania organizacjami, istotne dla tej ważnej funkcji menedżera podczas realizacji zadań statutowych firm. Zacznijmy od podstawowych definicji. Od słownika:  Menedżer (kierownik) to osoba, która jest odpowiedzialna…

Razem wizyt na stronie: 14465