KTO JEST MENEDŻEREM

W czasie moich prac jako doradcy organizacyjnego spotkałem się z różnym podejściem                       i rozumieniem pojęcia roli menedżera w firmie. Obojętnie, czy tą rolę pełnił właściciel, czy członkowie zarządu firm.

   Ten stan świadomości osób kierujących firmami powoduje, iż na początek przedstawiam przyjęte określenia w systemach zarządzania organizacjami, istotne dla tej ważnej funkcji menedżera podczas realizacji zadań statutowych firm.

Zacznijmy od podstawowych definicji.

Od słownika:

 Menedżer (kierownik) to osoba, która jest odpowiedzialna za funkcjonowanie danej struktury organizacyjnej, tj. za realizację jej celów. …

BENDKOWSKI, J. BENDKOWSKI

 Menedżer to osoba trudniąca się zawodowo zarządzaniem firmą lub jej częścią przy wykorzystaniu wiedzy fachowej, metod i technik zarządzania.

BOHDZIEWICZ

Określeniem „menedżer” można określić każdą osobę, która podejmuje strategiczne decyzje, lecz najczęściej używa się ten wyraz dla określenia osoby, która jest zatrudniona w różnych przedsiębiorstwach lub organizacjach i realizuje lub uczestniczy w procesie zarządzania. Menedżerowie jako przedstawiciele kadry zarządzającej cechują się poczuciem odpowiedzialności, strategicznego myślenia i przewidywania.

Menedżerów określa się według szczebli:

Ten najniższy stopień jest najmniej docenianym szczeblem w zarządzaniu organizacją.

Menedżerów można także podzielić według obszarów zarządzania np. menedżerowie finansów, zasobów ludzkich, administracji i public relations itd..

Oprócz perspektywy mikro, czyli perspektywy organizacyjnej, analizuje się miejsce i rolę menedżerów w nowoczesnych społeczeństwach w perspektywie makro. Menedżerowie uznawani są wówczas za klasę społeczną.

Klasa menedżerów jest zróżnicowana i dzieli się na mniejsze klasy zwane mikroklasami. Są one wydzielane na podstawie miejsca w społecznym podziale pracy i podziale ekonomicznej własności.

Razem wizyt na stronie: 12927