JAK OCHRONIĆ I ROZWINĄĆ FIRMĘ W DZISIEJSZYCH KRYZYSOWYCH CZASACH

Ostatni felieton przekazałem Wam miesiąc temu. Planowałem napisać szybciej. Nawet już miałem szczegółowy zarys, ale dynamika pojawiania się istotnych dla działań menedżerskich  nowych faktów, z różnych sfer jest ogromna. Trudno było niektóre wnioski przekazywać, bo już należało przemyśleć inne podejście i pojawiające się nowe warunki, zmieniające perspektywę planów.

Na podstawie dzisiejszych informacji zaczynam być bardzo, ale to bardzo ostrożnym optymistą, że mocno istotnych wydarzeń nowych nie będzie. Przynajmniej na razie. Oczywiście pojawiają się nowe opinie i perspektywy, nowe horyzonty, ale to już niuanse nie przewracające całe plany prac.

Z najważniejszych takich faktów, które zdecydowanie wpływają na planowanie prac chyba także nie tylko moim zdaniem wymienię:

 1. Wynik wizyty Prezydenta USA J. Bajdena w Europie i jasno zgłoszone deklaracje polityczne, militarne i gospodarcze wobec wojny na Ukrainie oraz sankcje na Rosji za jej napaść militarną, a szczególnie pojawienie się nowej zimnej wojny i to nie tylko w Europie.
 2. Opinie jakie pojawiają się na bazie nowej sytuacji gospodarczej spowodowanej wojną, a publikowane przez renomowane ośrodki i instytuty naukowe, np.Keir Giles’a – eksperta Chatham Hous (Raport Programu Rosja i Euroazja, dla NATO, a dotyczące relacji Rosji z Zachodem).
 3. Prognozy inwestorów z Wall Street, które przewidują głęboki wstrząs rynkowy spowodowany przedłużającą się wojną na Ukrainie ,a opracowane przez jednego z najlepszych ekspertów – Linette Lopeza.
 4. Sytuacja jaka jest w Europie a w szczególności w Polsce w wyniku przejścia piątej fali pandemii w zakresie procesów gospodarczych oraz nakładających się na nią warunków spowodowanych wojną na Ukrainie.
 5. Radykalne zmiany w sytuacji na rynku pracy i relacji wzajemnych pomiędzy pracodawcami,   a pracownikami niezależnie od rodzaju i form zatrudnienia.
 6. Pojawiające się patologie w firmach związane z problemami ujawniającymi się w postawach niektórych członków kadry kierowniczej, na wszystkich szczeblach zarządzania. Spowodowane sa one głównie nieznanymi do tej pory napięciami w pracy i są  bardziej wyraziste, co spowodowane jest wielkimi w/w napięciami w różnych sferach życia gospodarczego i społecznego i obejmujących nie tylko swoją firmę, ale także Polskę, oraz Europę  i inne strony świata.
 7. I wiele innych, ale też znaczących.

Dlatego też w nawiązaniu do poprzedniego mojego felietonu muszę omówić problemy w innej kolejności, niż obiecałem , a jakie wytypowałem tamtego dnia, a istotne dla efektywnej pracy menedżerów.

Pozostaje nadal w pierwszej kolejności samokrytyczne i w najbardziej na ile obiektywnie stać każdego menedżera spróbować ocenić swoje mocne i słabe strony. To tak dla siebie i nie trzeba się wynikami tej oceny chwalić nikomu. Najważniejsze jest to, iż menedżer uświadamia sobie swoje słabe punkty w realizacji zadań. To oznacza dokonanie doskonalenia w formie dokształcenia, bardziej ostrożnego postępowania w tych dziedzinach i zmuszenie siebie do uważnego ze zrozumieniem słuchania podwładnych czy doradców. I nie powinno się obrażać, czy złościć jak mają inne zdanie.

Należy spróbować odpowiedzieć sobie na pytanie – dlaczego ja tego tak nie widziałem do tej pory, dlaczego tego nie zrozumiałem?

Podobne podejście dotyczy pracy zespołowej w Najwyższym Kierownictwie.

Jak mamy ten proces samooceny za sobą, to w pierwszej kolejności moim zdaniem należy zastanowić się nad wpływem pandemii na swoją firmę. To, że nasz minister zdrowia ogłosił praktyczne zakończenie piątej fali i zniesienie ograniczeń, nie oznacza, że kłpoty się skończyły.

Pandemia jeszcze nie raz nam wszystkim pogrozi palcem i skarci za zlekceważenie.  

Autorytety medyczne nas o tym ostrzegają, np:

 • Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała plan dotyczący dalszej walki z pandemią COVID-19. Przedstawia on trzy możliwe scenariusze rozwoju pandemii w tym roku. Koronawirus nadal ewoluuje, ale nasilenie choroby, którą powoduje, zmniejsza się z czasem wraz ze wzrostem odporności z powodu szczepień i przebytych infekcji. Jednak ostrzegają, że będzie poważna szósta fala  jesienią.
 • W „Lancet Diabetes & Endocrinology” opublikowano prognozę, że w IV kw. 2022 r wzrost zachorowań może osiągnąć 40%
 • Tego samego zdania jest Prof. dr Krzysztof Simon  Ordynator I Oddziału Zakaźnego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym – jest przekonany, że jesienią będzie tragedia po tym względem.

Wystarczy, aby menedżer zastanowił się, jak tak sytuacja wpłynie na działalność w jego firmie, czy organizacji.

Do listy wynikających z tych problemów spowodowanych pandemią, muszą  być dodane przewidywane wszystkie związane  z przyczynami w powyższych 7 punktów.

Oto one

10 PROBLEMÓW DO PRZEMYŚLENIA DLA OCHRONY I ROZWIJANIA  FIRM W OBECNYM KRYZYSIE  

 1. Zmiany na rynku odbiorcy naszych wyrobów, czy usług. Wynikają one ze zmian w trendach mody i postaw społecznych.            
 2. Zmiany na rynku pracy wynikające ze zmiany pokoleniowej, poprzez wchodzenie na rynek pracy lawinowo młodych pracowników, a spowodowane głównie jest to zjawisko postępem technologicznym, informatycznym i zmianami  w przepisach emerytalnych.
 3. Zmiany na rynku dostawców spowodowane porwaniem łańcucha dostaw i ukierunkowanie się na rynki lokalne dostawców i odbiorców.
 4. Pojawienie się nowych możliwości tworzenia nowych wyrobów i usług związanych z wymienionymi zmianami oraz rozwijającym się gwałtownie ponownym wyścigiem zbrojeń.
 5. Pojawiają się nowe formy organizacji pracy spowodowane zwiększoną konkurencyjnością oraz wymaganiami młodszego pokolenia pracowników – np. organizacja turkusowa, pracy bezstresowej czy zdalnej.
 6. Zmiana oczekiwań młodych ludzi pod względem rozwoju innowacyjnego, poziomu finansowego związanego z procesami informatycznymi i społecznymi.
 7. Bardzo duży rozwój konkurencyjności powodujący, iż wiele firm, a nawet wewnątrz firm stosuje nieuczciwe metody związane z zjawiskiem korupcji.
 8. Pojawienie się w firmach i organizacjach pracowników spełniających funkcję sygnalisty. Problem ten dotyczy nie tylko korupcji, ale także zgłaszania wszelkich innych nieprawidłowości jakie pojawiają się w organizacjach.
 9. Konieczność opracowywania i wdrażania unowocześnionych form i metod doskonalenia oraz dokształcania pracowników, praktycznie na wszystkich stanowiskach.
 10. Funkcjonowanie  efektywnego systemu zbierania i weryfikacji informacji. Jak wykazują ostatnie wydarzenia, system powinien obejmować całość spraw  gospodarczych, nowe technologie, cyfryzacja procesów, stosunki społeczne, kuturalne itd. System powinien być stale monitorowany pod względem kompleksowności zbierania oraz weryfikacji informacji i danych, a także stale doskonalony.

Uwzględniając wyniki przemyśleń zagadnień wymienionych w powyższej „10” przeprowadzić analizę realizowanych zadań produkcyjnych czy usługowych, ich prognozy rozwojowe na tle rynku klienta oraz dostawców, czy wdrażania nowych technologii, oraz cyfryzacji.

Koniecznie wytypować punkty strategiczne w tych procesach realizacyjnych. Określić w jaki sposób i w jakim stopniu są one narażone na zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne podczas realizacji zadań, a także czy są odpowiednio zabezpieczone przed przewidywanymi zagrożeniami.

W dyskusjach na spotkaniach z menedżerami spotykam się z uwagami, że to co dzisiaj wymieniłem to są faty znane, to są oczywiste problemy. Nic nowego.

W pełni się zgadzam, że to nie jest nowatorskie podejście, ale zadaje wtedy pytania:

 • dlaczego takich oczywistych problemów nie rozwiązuje sie, czy chociażby dyskutuje na bieżąco w firmach?
 • dlaczego jak są jakieś powtarzające się trudności, to nie próbuje się zdiagnozować przyczyn ich  powstawania?
 • dlaczego wiele problemów rozwiązuje się wybiórczo bez uwzględnienia innych występujących, a mających wpływ na ten który aktualnie rozwiązujemy?

Przykładem jest omawiany problem w jednej z firm, a  dotyczący zatrudnienia. Młodzi pracują krótko i praktycznie odchodzą szybko pomimo wysokich płac. Jednak nikt w firmie nie starał się zrozumieć przyczyn wewnętrznych i zewnętrznych takiego ruchu pracowników. Stwierdzali tylko taki fakt. Powinni być zadowoleni, bo „płace mam największe w branży”.

Po współnej analizie dość szybko zidentyfikowano najważniejsze dwa powody:

 1. Starsza kadra bojąc się o swoją pozycję, bojąc się konkurencji robiła wszystko aby wykazać, że młodzi „nie nadają się do niczego”.
 2. Stosowane metody i formy pracy w zespołach były nie reformowane od lat, a młodzi chcą innowacyjności, żyją cyfryzacją, której tam nie było. Młoda kadra chciała się rozwijać.

Problem ten dla firmy był ważny, ale nie połączyli jego z perspektywą naturalnego ruchu kadrowego jakim są przejścia na emerytury. Uzmysłowiłem kierownictwu firmy, że za dwa lata 60% ich kadry kierowniczej i administracyjnej odejdzie na emerytury. Zabiorą ze sobą tą wiedzę jaka nigdy nie jest zapisana formalnie. Ta odchodząca kadra bardzo się wzajemnie wspierająca skutecznie walczyła z nowymi pracownikami. Powstanie luka, zagrażająca funkcjonowaniu firmy, a nawet jego istnienia w  niedalekiej  przyszłości.

Dlatego w jednym z najbliższych felietonów będę się starał wskazać, iż aby rozwijać firmę w tak trudnych czasach nie uciekniemy od dobrej polityki kadrowej. Należy postawić na innnowacyjnych ludzi, i niekoniecznie to muszą być pracownicy młodzi.

W następnym felietonie będę chciał wrócić do postaw i problemów jakie mają współcześni menedżerowie, jakimi motywacjami kierują się w pracy, a w kolejnym jacy muszą i czy powinni być aby rozwijając w dzisiejszych czasach swoje firmy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Razem wizyt na stronie: 12962