Czy konieczne jest samodoskonalenie menadżerskie?

Już wspominałem w poprzednich felietonach, że menadżer, który nie oceni siebie cyklicznie, czy przy jakiś okazjach to cofa się pod względem skuteczności działania. Popada się bowiem w rutynowe schematy. Oczywiście jest to jakiś komfort pracy codziennej, ale to złudne podejście. Szanowny Menadżerze, każdy w pewnym momencie w swojej pracy na pewno ma nie raz taki dzień, że siada za biurkiem po ciężkim dniu, lub w domowym fotelu, uciekając przed rodziną i bijesz się z myślami. Zadaje typowe pytanie:

„Co ja do cholery źle zrobię, że tak bardzo mam trudną sytuację i nie mogę osiągnąć założonego celu, nie wspominając już o przekroczonych terminach”

Masz z tym problem, to ci pomogę w znalezieniu przyczyny niepowodzenia i wskażę drogę remontu tej trudnej uliczki, abyś w pracy i w domu był uśmiechnięty dla pracowników i Rodziny.

Zaproszę do zawodowej spowiedzi i wskażę jak się wyspowiadać w tym prywatnym konfesjonale. Potem przesiądziesz się w tym konfesjonale do środka.

Będziesz potrafił popatrzeć na siebie z drugiej strony kratki?

Pytanie:

Czy umiałeś się wysłuchać i zrozumieć swoje „winy”?

Czy umiesz ocenić stopień swojej „winy” i zadać adekwatną pokutę?

Czy wiesz jak naprawić swoje błędy – grzechy?

Pamiętaj ten konfesjonał, to twoje sekretne miejsce, im bardziej szczere z obu stron kratki wymiany przemyśleń tym lepsze rezultaty.

I jeszcze jedno ważne w tym procesie optymalizacji swojej pracy, to jest tajemnica spowiedzi. To wszystko jest tylko twoją tajemnicą. Sam sobie pomagasz.


Na pewno umiesz i potrafisz popatrzeć na swoje postępowanie, a ją skromnie będę tylko podpowiadał zadając pytania. To Ty w swoim sumieniu odpowiadasz tylko dla siebie.

Skorzystasz|? Ja jestem gotów!

Dla lepszego zilustrowania mojego podejścia przedstawię jeden ze sposobów mojego patrzenia na swoje postępowanie. Opiera się ono na

CZTERECH UMOWACH

JAKIE MUSISZ SZANOWNY MENEDŻERZE ZAWRZEĆ Z SOBĄ SAMYM

Don Miguel Rui – Meksykanin przekazuje nam CZTERY UMOWY Nie są one łatwe w zrozumieniu, ale wręcz przeciwnie, ale jestem pewien, że warto poświęcić im trochę więcej czasu na wczucie się w sens i możliwość wykorzystania tych doświadczeń w swoich firmach kierując nimi na co dzień. Łatwiej i skuteczniej będzie przychodziła realizacja sposobów komunikacji z pracownikami. Ten problem wzajemnej komunikacji zawsze podkreślam jako podstawę sukcesów w każdej organizacji. Te zasady maja korzenie w wiedzy i mądrości prastarej wiedzy meksykańskiego ludu Tolteków jaką funkcjonowała jeszcze przed odkryciem Ameryki przez K. Kolumba. Dla łatwiejszego zrozumienia ująłem każdą zasadę w swoisty katalog pojęć do stosowania na co dzień w firmie.

UMOWA 1.

SZANUJ SWOJE SŁOWO

Bądź uczciwy w tym co mówisz. Mów tylko to, co naprawdę myślisz. Unikaj słów, które by ci szkodziły i nie obmawiaj innych. Używaj siły swojego słowa tylko dla dobra prawdy i pojednania.

Każde słowo ma swoja siłę oddziaływania. To twoja broń drogi menedżerze. Poprzez właściwie dobrane słowa pokazujesz swoim pracownikom swoją siłę. Słowem kreujesz wydarzenia w swoim życiu, w swoim zakładzie pracy, w życiu swoich pracowników.

Słowo jest jak miecz obusieczny. Z jednej strony buduje i daje radość. Z drugiej strony niszczy i rozlewa smutek.

Dobre słowo może:

1. Przynieść dobro dla ciebie samego poprzez budowanie swojej wiarygodności.

2. Przynieść dobro dla twoich pracowników wzmacniając ich postawy w działaniach firmy.

3. Zawsze wzmocnić u ciebie odporność na cudze złe słowa.

4. Wyzwolić ludzi i pojedynczego człowieka od strachu.

5. Podporządkować swoich pracowników na zasadzie dużego kredytu zaufania.

6. Tworzyć klimat do powstawania nowych rozwiązań i pomysłów przez podległych pracowników.

7. Być pomocnym w dostrzeganiu potencjalnych zagrożeń.

8. Przykuć uwagę na pozytywną mało widoczną, ale znaczącą informację o jakimś fakcie.

9. Umocnić i uwiarygodnić zawarcie jakieś korzystnej umowy.

10. Przynieść dobro dla swojej rodziny, przez nieprzenoszenie napięć zawodowych do domu.

Złe słowo może:

1. Szkodzić tobie samemu przez podważanie swojej wiarygodności.

2. Przynosić poddawać w wątpliwość twoje decyzje, podważać autorytet.

3. Prowokować do walk wewnętrznych.

4. Tworzyć niezdrową wewnętrzną konkurencję.

5. Wytwarzać lęk przed podejmowaniem samodzielnych decyzji przez pracowników.

6. Niedotrzymywanie przyjętych umów i zobowiązań.

7. Budować nieuzasadnioną złą opinię o tobie i twojej firmie.

8. Spowodować reakcje łańcuchową niekorzystnych wydarzeń w twojej firmie.

9. Spowodować, iż zaczniesz wierzyć w siłę nieistotnych i mało znaczących wydarzeń w firmie.

10.Powodować reakcje łańcuchową niekorzystnych wydarzeń odbijających się w twoim życiu

rodzinnym.

Szanując swoje słowo pokazujesz, że dla współpracowników, kontrahentów i wszystkich innych partnerów społeczno – gospodarczych jesteś wiarygodny, wierny postanowieniom.

Jako szef, najwyższy menedżer nie staraj się używać słów do obwiniania, oskarżania i niszczenia bez podstaw

To jest wielka siła w twoim orężu przy realizacji trudnych zobowiązań.

UMOWA 2.

NIE BIERZ NICZEGO DO SIEBIE

Cokolwiek inni robią, nie robią z twojego powodu. To co mówią i robią, jest wyłącznie projekcją ich własnej rzeczywistości, ich własnego odbioru ich pragnień i planów. Kiedy uniezależnisz się od opinii i poczynań innych ludzi, przestaniesz niepotrzebnie przeżywać kłopoty, niepokoje czy cierpienie.

Wszystko co dzieje się w firmie, nie musisz szanowny menedżerze brać osobiście do siebie.

1. Jeżeli każdy fakt w firmie oceniasz wobec siebie, to zawsze zadajesz sobie pytanie:

– Czy ja jestem tak dobry, fantastyczny, że każdy mój pracownik bezkrytycznie to akceptuje?

– Czy ja jestem tak beznadziejny, że nie potrafię przekazać pracownikom wystarczająco jasno

polecenia służbowego?

2. Jeżeli przyjmujesz, że pracownicy na pewno wykonują zadanie z twojego powodu, to zakładasz, że oni żyją i wykonują swoje zadania tak jak otrzymali polecenia, nie przyjmujesz, że mogą mieć inny pogląd na dany problem czy realizację konkretnego zadania.

3. Sposób realizacji zadania przez pracowników wynika z umowy jaką zawarli podejmując się danej pracy. Często pracownik ma inne zdanie, inny punkt widzenia. Realizuje określoną procedurę, ale ma własny punkt odniesienia. Powinno się starać poznać jego stanowisko, a może ma rację jako doświadczony pracownik?

4. Jeżeli otrzymane oceny swojego postępowania bierzesz bezkrytycznie do siebie to zaczynasz być łatwym celem manipulowania twoja osobowością.

5. Branie wszystkiego do siebie powoduję, że reagujesz obroną swojego poglądu i często z małego problemu robi się duży niepotrzebny konflikt.

6. Miło być przekonanym o swojej nieomylności i potrzeby posiadania zawsze racji, ale to jest tylko twoje własne myślenie, to twoja zawarta umowa na wykonywana pracę.

7. Cokolwiek ktoś przekaże tobie opinię, pogląd, który nie bierzesz do siebie, bo wiesz jaki jesteś.

To jest twój sposób na realizację zadania, bardzo osobisty wynikający z twojej umowy.

8. Natomiast bardzo ważna jest świadomość, że nawet własne opinie o sobie nie muszą być prawdziwe i muszę umieć krytycznie na nie patrzeć i oceniać. Warto umieć ocenić na jakiej podstawie mogę dla samego siebie sformułować krytyczną ocenę i jak ja zweryfikować.

9. Należy pamiętać, że każdy człowiek ma inne myśli, uczucia, doświadczenie, potrzeby społeczne, ma prawo mieć inny punkt widzenia.

10. Jeżeli nauczysz się widzieć innych ludzi, swoich pracowników takimi jakimi są, nie biorąc tego do siebie, nigdy ani ty ich, ani oni ciebie nie zranią słowem, czy uczynkiem.

UMOWA 3.

NIE ZAKŁADAJ NICZEGO Z GÓRY.

Znajdź w sobie odwagę zadawania pytań i otwartego wyrażania swoich pragnień. Wyrażaj własne myśli tak jasno jak tylko jest rot możliwe, a unikniesz nieporozumień, smutków i dramatów. Już jedna ta umowa całkowicie odmieni twoje życie.

1. Każdy menedżer, a więc jestem pewien, że także ty masz skłonność do określania założeń odnośnie wszystkich spraw w firmie w sposób progresywistyczny dla wszystkich faktów i procedur. W sposób naturalny wierzysz, że są zawsze prawdziwe oraz są wynikiem konkretnej rzeczywistości.

2. Tak samo wierzysz, że dotyczy to postępowania innych osób w firmie, a w związku z tym przyjmujesz za pewnik, że inni też tak robią i myślą jak ty.

3. Stwierdzane różnice w twojej ocenie bierzesz bardzo do siebie. Przeważnie jest inaczej powoduje, a co rodzi duże pretensje i żale. Mało tego często przekazujemy im naszą oceną bardzo ostrym słowem.

4. Takie działanie powoduje naturalną w tobie lawinę przemyśleń o danej osobie w coraz czarniejszych barwach. Często bierzesz osobiście to do siebie i już mamy nie igły a przysłowiowe widły.

5. Omówione w powyższych punktach reakcje wymagają najszybszej weryfikacji. Pamiętać trzeba, że najczęściej to są błędne założenia i brania wszystkiego do siebie.

6. Nie należy się bać prosić o wyjaśnienia, bo zrobiłeś jakieś założenia, które bronisz, chcąc udowodnić, że to inni się mylą.

7. Masz naturalną potrzebę pojmowania i rozumienia wszystkiego, ponieważ otrzymujesz wtedy poczucie bezpieczeństwa. Nie musi to być informacja prawdziwa, ale ciągle coś tak zakładamy dla poczucia tego bezpieczeństwa.

8. Nawet jak brak tobie takiej asekuranckiej informacji, to z góry zakładasz taka możliwość, co jest zastąpieniem rzeczywistej wymiany informacji.

9. Omówione w powyższych punktach założenia są przez nas generalnie podejmowane praktycznie z marszu, błyskawicznie, nawet jak coś nie jest całkowicie w pełni zrozumiałe.

10. Ta lawina postanowień na własny temat powoduje, że jesteś w stanie dokonać takiego zadania, a ich szybkość powoduje, że w zasadzie szybko okazuje się, iż pomyliłeś się. Przyczyn jest dużo, ale najważniejsze to brak cierpliwości w stawianiu wielu doprecyzowujących pytań.

Dlatego też powinno się tak jak przyjęliśmy na początku, nie zakładać niczego z góry, jak nie mamy pełnego obiektywnego obrazu i nie baliśmy się postawić „miliona” pytań szczegółowych.

Należy pamiętać, że tylko pełny zestaw pytań, i rzetelne zasady komunikowania są w stanie odmienić wszystkie możliwe stosunki z pracownikami i innymi partnerami zewnętrznymi na dobre i pełne zaufanie partnerstwo w gospodarce.

UMOWA 4.

RÓB WSZYSTKO NAJLEPIEJ JAK POTRAFISZ.

Czynienie wszystkiego jak najlepiej jest uzależnione od twoich możliwości w danej sytuacji, nie jest czymś stałym, zmienia się z dnia na dzień, co innego oznacza, gdy jesteś chory, i co innego jak jesteś zdrowy. Jednak w każdych okolicznościach po prostu staraj się na tyle, na ile cię stać, a unikniesz wyrzutów sumienia, poczucia winy i żalu.

Realizacja poprzednich Umów według złożeń twórców tych prawd starożytnych Tolteków daje prawie gwarancję, iż staną się one mocno umocowana w twoim działaniu i jest to solidną podstawą realizacji tej czwartej, ostatniej.

Jednak pamiętać, że nie jest ona stała, nie zawsze oznacza tego samej decyzji. Wynika ten stan, że wszystkie elementy są zmienne i zależne od wielu czynników często niezależnych od ciebie. Zaliczyć do nich można jako podstawowe:

1. Twój stan zdrowia, czy jesteś chory, czy zdrowy.

2. Czas realizacji, czy podejmujesz decyzję jak jesteś wypoczęty, czy po dużym wysiłku. Przed czy

po urlopie, rano, czy wieczorem.

3. Ilości czasu jaki poświęcisz na rozważenie rozwiązania zadania, czy problemu.

4. Podejmując decyzję robisz to lubisz takie sytuacje, czy ich nie cierpisz.

5. Czy podejmując decyzję bierzesz pod uwagę możliwość nagrody, czy innej korzyści.

6. Czy podejmujesz decyzję z obawy przed możliwą karą.

7. Wynik zależy także od obciążenia bieżącymi obowiązkami, ilością niezależną od ciebie a przez

to przeciążeniem twoich możliwości.

8. Końcowy wynik podjętej decyzji zależy także od rzetelnego podejścia, że na pewno starałeś się

zrobić wszystko jak najlepiej potrafisz.

9. Czy wykorzystałeś swoje doświadczenie i wnioski dotyczące skutków wcześniejszych decyzji.

Uczenie się na własnych błędach. Podniesienie się z upadku.

10. Na ile jesteś gotowy na podjęcie ryzyka w sytuacji dla ciebie nowej.

Na koniec tego felietonu pytanie: czy teraz po zastanowieniu się nad tymi umowami udasz się do swojego konfesjonału?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Razem wizyt na stronie: 41017